Användarvillkor för innehållet i tjänsten Kommunforbundet.fi

Kommunförbundet har upphovsrätt till innehållet och materialet i våra webbtjänster, om inte något annat nämns. Det är dock möjligt att utnyttja innehållet och materialet i våra webbtjänster med beaktande av följande krav, begränsningar och preciseringar.

  • Det offentliga innehållet och datamaterialet på webbplatsen Kommunforbundet.fi har licensierats med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (även CC-BY 4.0), om inte något annat anges nedan i samband med en tjänst eller ett material eller en webbsida.
  • Licensen CC-BY 4.0 ger dig rätt att dela och bearbeta materialet. När du utnyttjar material som Kommunförbundet har i sin besittning ska du dock ge ett korrekt erkännande av källan, ange en hyperlänk till licensen och ange om bearbetningar är gjorda. Du ska göra detta i enlighet med god sed och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.
  • Kommunförbundet kan samtidigt eller parallellt använda andra CC-licenser, t.ex. licensen CC-BY-ND 4.0 som inte tillåter att materialet eller en del av det bearbetas och distribueras vidare. Dessutom bör beaktas att det på webbplatsen kommunforbundet.fi har utnyttjats material från andra dataproducenter vars rättighetsinnehavare har kunnat fastställa användningsvillkor för sitt ursprungsmaterial.

De användningsrättigheter som angetts här gäller inte

  • andra av koncernens webbtjänster än Kommunforbundet.fi, Kuntaliitto.fi och Localfinland.fi, om inget annat särskilt nämns i samband med dem
  • våra illustrationer
  • innehåll producerat av tredje part

Vi delar lösningar som baserar sig på öppen källkod till kommunerna i Kommunförbundets GitHub, i enlighet med  de användarvillkor som fastställts för tjänsten.

Tryckfärdiga foton på våra sakkunniga finns i vår bildbank på Flickr.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information