Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Onödiga normer ska bort: Kom med och luckra upp normerna!

Regeringen har hört kommunerna: under denna regeringsperiod ska normer som orsakar stelhet i den kommunala verksamheten avvecklas. Det innebär större flexibilitet för kommunerna att sköta saker lokalt på bästa möjliga sätt.

lateral-image-right

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

6.3.
samhälle och miljö

Välkommen på nästa träff i nätverket Hållbarhetsforum! Temat för träffen i mars är klimatarbete och vad det innebär för kommunerna.

Preliminärt program:

15.3.
Helsingfors

Frågor gällande kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor behandlas vid månatliga forum med särskilda teman. I mars ordnas det för första gången ett forum på svenska med temat Aktuellt.

21.3.
service på svenska

Jobbar du med integration i en kommun eller i en organisation? Välkommen med på Kommunförbundets svenskspråkiga nätverksträff Integrationsdialog. Träffen arrangeras av Kommunförbundets projekt ”Integration på svenska” och hålls en gång per månad på Teams. 

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss