Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023

Kommunen skapar grunden: kommunen är grundenheten för alla som bor i Finland. Kommunen skapar en trygg och fungerande vardag för sina invånare. Kommunen implementerar politiska beslut i en mänsklig skala och tar tag i små och stora utmaningar i det dagliga livet och i samhälleliga omvälvningar

lateral-image-right

Blogg

Evenemang

1.6.
Helsingfors
service på svenska

Program 

13.30 Kaffeservering och musikframträdande 

14.00 Välkomsthälsning

  • Direktören för Kommunförbundets svenska verksamhet, Ulf Stenman 

14.15 Två år med fokus på språköarna

5.6.
9.6.
Helsingfors & Teams
information och digitalisering
service på svenska

Välkommen med på Kommunförbundets temavecka om digitalisering. 2023 ordnas digiveckan 5-9.6. Målet med veckan är att lyfta upp frågor relaterade till digitalisering till en bredare diskussion särskilt från ett kommunperspektiv.

Kommunerna önskar större förtroende och friheter - Det här vill förbundet se i nästa regeringsprogram

Från statlig normstyrning till större kommunalt svängrum. Kommunerna måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse. Kommunförbundet har presenterat sina mål för nästa regeringsprogram.

lateral-image-left

Publikationer