Evenemang

I evenemangskalendern hittar du Kommunförbundets svenskspråkiga evenemang. Du hittar också utbildningar på svenska från FCG Utbildning.

Visar 53 kommande evenemang

Aktuellt för budgeteringen 2025

-

Kommunalekonomi för budgetansvariga på fastlandet

jämställdhet

Kommunalekonomi för budgetansvariga på Åland

undervisning och kultur

Nätverksbaserade grundskolor -projekt utvecklar den grundläggande utbildningen

information och digitalisering

Digifika 09/2024: Vad handlar laserskanning om?

Aktuellt om den nya funktionshinderlagstiftningen – del 2

samhälle och miljö

Avtalsrättens grunder

Kom igång med ChatGPT!

-
Helsingfors
ekonomi
demokrati och deltagande
juridik
undervisning och kultur

Kommunmarknaden 18-19.9.2024 på Kommunernas hus

Begränsningsåtgärder i vård utom hemmet

samhälle och miljö

Grunder i kommunalförvaltning för chefer

Julkiset hankinnat

Strategitänk i den interna kommunikationen - offentlig sektor 2024

Klientavgifter inom socialvården

Arbetsmarknadsfrågor

Ledarskapsutbildning - Ny som chef

samhälle och miljö

Avtal i kommunen

information och digitalisering

Introduktionskurs till Office 365

information och digitalisering

Fördjupningskurs i Teams

samhälle och miljö

Kommunalt förvaltningsförfarande på fastlandet 1

-
Turku
Arbetsmarknadsfrågor
juridik

Rektorsdagarna 2024

samhälle och miljö

Kommunalt förvaltningsförfarande på fastlandet 2

Fastighetsskatter

Generativ AI på organisationsnivå

samhälle och miljö

Yttrandefrihet för offentligt anställda

Digitala arbetsmiljön - Så här leder vi

Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de första arbetsåren

-

Utbildningsprogram för kommunala controllers

Förskottsuppbörden

Bokslutet 2024 samt aktuellt inom bokföringen på fastlandet

Bokslutet 2024 samt aktuellt inom bokföringen på Åland

samhälle och miljö

God förvaltning och förebyggande av korruption i kommunen