Events

Visar 48 kommande evenemang
demokrati och deltagande

Kaffe med Uffe: Val i Europa i juni - så påverkas kommunerna

livskraft och sysselsättning

MindSpring-metoden som stöd vid integration

jämställdhet

Kommunal rekrytering

samhälle och miljö

God förvaltning och förebyggande av korruption i kommunen

Kom igång med ChatGTP!

information och digitalisering

Digifika 05/2024: flera språk i digitala tjänster

samhälle och miljö

Kommunalt förvaltningsförfarande på fastlandet 1

Ledarskapsutbildning - Motivera och delegera med öppna frågor

Aktuellt för budgeteringen 2025 - del 1

samhälle och miljö

Kommunalt förvaltningsförfarande på fastlandet 2

Skolskjutsar

ledarskap och utveckling

Kaffe med Uffe: Vi ses 29 maj

Aktuellt om den nya funktionshinderlagstiftningen – del 1

-
information och digitalisering

Digiveckan 2024

samhälle och miljö
Arbetsmarknadsfrågor

Kommunalt förvaltningsförfarande på Åland 1

samhälle och miljö
Arbetsmarknadsfrågor

Kommunalt förvaltningsförfarande på Åland 2

Aktuellt för budgeteringen 2025 - del 2

-

Kommunalekonomi för budgetansvariga på fastlandet

jämställdhet

Kommunalekonomi för budgetansvariga på Åland

information och digitalisering

Digifika 09/2024: Vad handlar laserskanning om?

Aktuellt om den nya funktionshinderlagstiftningen – del 2

samhälle och miljö

Avtalsrättens grunder

-
Helsingfors
ekonomi
demokrati och deltagande
juridik
undervisning och kultur

Kommunmarknaden 18-19.9.2024 på Kommunernas hus

Begränsningsåtgärder i vård utom hemmet

samhälle och miljö

Grunder i kommunalförvaltning för chefer

Julkiset hankinnat

Strategitänk i den interna kommunikationen - offentlig sektor 2024

Klientavgifter inom socialvården

samhälle och miljö

Avtal i kommunen

information och digitalisering

Introduktionskurs till Office 365

information och digitalisering

Fördjupningskurs i Teams