Ingångssida

I stora städer stabiliserades kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården, i medelstora kommuner ökade social- och hälsovårdskostnaderna

Enligt Kommunförbundets jämförelsematerialet ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården bara lite i de stora städerna år 2018. I de medelstora kommunerna ökade social- och hälsovårdskostnaderna betydligt år 2018.
lateral-image-right

Kommunernas roll som serviceproducenter måste utredas

Det vore viktigt att utreda kommunernas möjligheter att producera social- och hälsovårdstjänster i höstens beredning, skriver Arto Sulonen.
narrow

Aktörer inom social- och hälsovården har fått anvisning om cybersäkerhet

Syftet med anvisningen är att förse aktörerna inom social- och hälsovården med grundläggande kunskaper om cybersäkerhet och rekommendationer om hur cybersäkerheten bör genomföras.
narrow

Hae lisää