Ingångssida

Sänkta dagvårdsavgifter bör kompenseras med samfundsskatt - inte fastighetsskatt

Regeringen har beslutat att sänka avgifterna för småbarnspedagogiken och kompenserar kommunerna för inkomstbortfallet med en större andel samfundsskatt och genom att höja gränserna för fastighetsskatten. Kommunförbundets vd Jari Koskinen kommenterar.
lateral-image-right

Sänkta avgifter för småbarnspedagogik kräver full kompensation

Mögelskolorna glömdes bort i ramförhandlingarna.

Enkät bland kommundirektörer: Kommunsektorn och privata sektorn lockar kommundirektörer

Landskapsförbunden

Finland 18 landskap på fastlandet. örbunden har två huvuduppgifter: regionutveckling och landskapsplanläggning .

Kommunnavigatorn

Kommunnavigatorn visualiserar kommunvis statistik.
Livskraft och välfärd i kommunal namngivning - Språkbloggen "Att lyfta in ordet livskraft i ett namn bidrar inte till att stärka livskraften i kommunen" skriver Maria Vidberg från Institutet för de inhemska språken i sin senaste språkspalt.
När kommunala sektorer får nya namn vid organisationsförändringar har det blivit ...
Kuntalaisten usko oman kotikuntansa vetovoimaan vahvistunut | Kuntaliitto Lähes 12 000 kuntalaista vastasi: Usko oman kotikunnan vetovoimaan on vahvistunut.
Enemmistö, 58 prosenttia, vastanneista kuntalaisista, arvioi kotikuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää” -kilpailussa. Yhteensä 11 prosenttia vastanneista arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai ...
Lähes 12 000 kuntalaista vastasi: Usko oman kotikuntansa vetovoimaan vahvistunut https://t.co/PenTDuYQPg
#kunnat https://t.co/pKgmk7eOje
Näringsliv och ekonomi påverkar kommunerna mest | Kommuntorget.fi Kommunförbundet har bett närmare tusen kommunala beslutsfattare bedöma vilka frågor som kommer att prägla den nya fullmäktigeperioden som startar i juni. Nästan alla säger att det är det lokala eller regionala näringslivets utveckling som kommer att påverka kommunernas verksamhetsförutsättningar allra ...
ARTTU2 -Kuntaseminaari 1/2017, 24.5.2017 - Kunta.tv Suora lähetys Arttu2-kuntaseminaarista alkaa 9.30.

- Pikakatsaus kuntavaalituloksiin ARTTU2-kuntien vinkkelistä
- Tulevan valtuustokauden kärkiteemoja kuntapäättäjien näkökulmasta
- Paneeli: Kunnat ja päättäjät uuden valtuustokauden kynnyksellä.
- Maistiaisia kevään 2017 kuntalaiskyselystä
- Hidastuuko sote-kustannusten kasvu? Päätelmiä ARTTU2-kuntien kokemusten pohjalta
- Sote- ja ...
Elinkeinoelämän kehitys, Suomen talous ja sote-uudistus vaikuttavat eniten tulevan valtuustokauden toimintaedellytyksiin | Kuntaliitto Valtaosa, 92 prosenttia, Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman päättäjäkyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä arvioi paikallisen tai alueellisen elinkeinoelämän kehityksen vaikuttavan paljon tai erittäin paljon tulevan valtuustokauden toimintaedellytyksiin. Suomen talouden kehityksen osalta näin arvioi 82 prosenttia ja sote- ja maakuntauudistuksen osalta 79 prosenttia vastanneista, selviää tuoreesta ...
FNB: Pöysti JK från årsskiftet | Kommuntorget.fi Projektschef för vårdreformen, understatssekreterare Tuomas Pöysti kommer enligt uppgifter från FNB att bli nästa justitiekansler. Enligt FNB kommer Pöysti ändå att börja arbetet som JK först vid årsskiftet.
Projektschef för vårdreformen, understatssekreterare Tuomas Pöysti kommer enligt uppgifter från FNB att ...
"Det digitala språnget inom social- och hälsovården ska tas tillsammans" | Kommuntorget.fi – Ingen enskild aktör kommer att klara av att bygga ett heltäckande ICT-system för hela social- och hälsovården i Finland. Däremot behövs samarbete och koordinering mellan olika aktörer, säger Maritta Korhonen från SHM.
De ICT-lösningar som behövs för att genomföra ...
Kriterierna för deltagande i pilotförsöken med valfrihet har nu godkänts. https://t.co/sk4KvJCT8y

Hae lisää