Ingångssida

Maarit Kallio-Savela

Möjligt effektivera yrkesutbildningen endast om studieplatserna blir färre

Det är nödvändigt att se över yrkesutbildningen och regeringens aktuella lagförslag ger upphov till många bra förändringar. För utbildningsanordnarna är det ändå svårt att lösa ekvationen med ökande skyldigheter och minskande finansiering, skriver sakkunnig Maarit Kallio-Savela.
lateral-image-right

Sänkta avgifter för småbarnspedagogik kräver full kompensation

Mögelskolorna glömdes bort i ramförhandlingarna.

FM i kommunal marknadsföring på gång

Kolla kandidaterna i kampen om vinsten i FM i kommunal marknadsföring.

Landskapsförbunden

Finland 18 landskap på fastlandet. örbunden har två huvuduppgifter: regionutveckling och landskapsplanläggning .

Kommunnavigatorn

Kommunnavigatorn visualiserar kommunvis statistik.
Allt behöver inte göras svårt | Torgbloggen - Kommuntorget.fi I Nyland byter 55 000 anställda arbetsplats, landskapets affärsverk blir Finlands största arbetsgivare, storleksklassen på vår budget närmar den estniska statens, och också i övrigt är det fråga om en reform av enorma mått. En så här stor reform kan ...
Enligt Helsingin Sanomat kommer justitieministeriet sannolikt att utse Tuomas Pöysti till justitiekansler https://t.co/ghBYAmo1QZ
HS: Pöysti utnämns till justitiekansler | Kommuntorget.fi Enligt Helsingin Sanomat kommer Tuomas Pöysti sannolikt att utnämnas till justitiekansler nästa vecka. Enligt professor Olli Mäenpää är Pöysti temporärt jävig att övervaga lagarna som hör ihop med vårdreformen.
Justitieministeriet har ändrat sitt förslag på vem som ska bli justitiekansler, ...
Miksi #sote-tukipalveluihin luodaan julkinen monopoli,kun markkinoilla on suuri joukko palveluja tuottavia yhtiöitä? https://t.co/VhaCk9BpxN https://t.co/ETIm1iGzAI
Valtakunnallisten palvelukeskusten erityisasema herättää kysymyksiä | Kuntaliitto Sote- ja maakuntauudistuksen peruslogiikka nojaa palvelumarkkinoiden avaamiseen. Hämmennystä herättääkin se, miksi tukipalvelujen tuotantoon halutaan luoda julkinen monopoli, kun markkinoilla on suuri joukko ko. palveluja tuottavia yhtiöitä, kirjoittaa yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki blogissa.
koskeviin hallituksen esityksiin on lausuntokierroksen perusteella tulossa merkittäviä muutoksia. ...
Julkaisemme #sote ja maakuntauudistuksen etenemisestä sähköistä koostetta. Tutustu uusimpaan ja tilaa omasi! https://t.co/YyFSrMSG3Y
#kunnat
Lyckat kommunalvalsrally - över 54 000 videovisningar och ökat valdeltagande | Kommuntorget.fi Över 54 000 videovisningar och ökat valdeltagande i 21 av 33 kommuner. Kommuntorgets serie med Janne Strang inför kommunalvalet överträffade alla förväntningar!
Kommuntorgets videosatsning inför kommunalvalet med videoklipp från alla 33 tvåspråkiga kommuner slog alla förväntningar. Sammanlagt har videoklippen setts ...
Kompensation till kommunerna för avgiftssänkningar Minna Punakallio kommenterar regeringens halvtidsöverläggningar och är bland annat bekymrad över hur man kommer att kompensera kommunerna för sänkningen av avgifterna inom småbarnspedagogiken. Kuntaliitto - Kommunförbundet
Reaktioner på twitter om regeringens halvtidsgranskning #kehysriihi Sänkta dagvårdsavgifter kompenseras kommunerna https://t.co/6hownNxfoT
Inkomstbortfallet som lägre dagvårdsavgifter innebär måste ersättas till kommunerna för att trygga servicen, påpekar @TimoReina #kehysriihi https://t.co/nxMcs7Pn31

Hae lisää