Ingångssida

skolelever

Kommunförbundet beräknade kostnaderna för förlängd läroplikt: Hundratals miljoner euro i merkostnader för kommunerna

Finlands Kommunförbund har beräknat kostnaderna för förlängd läroplikt. Om den allmänna läroplikten börjar vid 6 års ålder eller förskoleundervisningen vid 5 års ålder, skulle verksamheten omfatta en hel åldersklass, varav 13 500 vore barn som inte tidigare har omfattats av småbarnspedagogiken.
lateral-image-right

Omfattande sammanslutning till stöd för strategisk offentlig upphandling

Finländska hållbara och innovativa offentliga upphandlingar stöds framöver genom ett omfattande nätverkssamarbete, KEINO.

Ställningstagande av Kommunförbundets styrelse inför ramförhandlingarna

Beslut om regionala sysselsättningsförsök bör fattas vid ramförhandlingarna, understryker Kommunförbundets styrelse i sitt utlåtande 15.3.2018.

Kommunen kan begränsa efternattsservering i problemområden

Enligt alkohollagen som trädde i kraft den 1.3.2018 har kommunen rätt att förbjuda eller begränsa servering nattetid på problemområden.

Dataskyddsförordningen ger nya uppgifter och skyldigheter

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. Förordningen ger både den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet nya skyldigheter.

Load More