Ingångssida

Minna Karhunen

Minna Karhunen blir vd för Kommunförbundet

Minna Karhunen har valts till ny verkställande direktör för Finlands Kommunförbund. Beslutet fattades av Kommunförbundets styrelse onsdag 21.11.2018. Styrelsen röstade om valet.
lateral-image-right

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet: Det flerdimensionella kommunfältets verksamhetsförutsättningar och självstyrelse måste stärkas

Esbo är Årets bibliotekskommun

Vinnaren i tävlingen Årets bibliotekskommun är Esbo. Salla publikens favorit

Sammanställning av Kommunförbundets korrigeringsförslag till beredningen av landskaps- och vårdreformen

Kommunförbundet besöker landskapen

I stödklinikens program ingår anföranden av Kommunförbundets, KT:s och KEVA:s sakkunniga enligt de behov landskapet uttryckt.

Hae lisää