Ingångssida

Timo Reina

Blogg: Vårdreformen går till förlängning

Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina eftelyser sans och samarbete i sin blogg. Att vård- och landskapsreformen skjuts upp till början av 2021 väcker osäkerhet.
lateral-image-right

Kommunförbundets enkät: Servicesedlar används allt mer inom småbarnspedagogiken

Enligt den enkät om småbarnspedagogik som Kommunförbundet genomförde i april 2018 verkar användningen av servicesedlar för tjänster inom småbarnspedagogiken öka och kommuntillägget till hemvårdsstödet

Här är den nya Svenska delegationen

Kommunförbundets Svenska delegation samlades till sitt första möte i tisdags. Delegationen har femton medlemmar från kommunerna i Svenskfinland och Åland.

Sammanställning av Kommunförbundets korrigeringsförslag till beredningen av landskaps- och vårdreformen

Kommunförbundet besöker landskapen

I stödklinikens program ingår anföranden av Kommunförbundets, KT:s och KEVA:s sakkunniga enligt de behov landskapet uttryckt.
Pääkuva vuosikertomus

Kommunförbundets årsberättelse 2017

Årsberättelsen sammanfattar Kommunförbundets verksamhet och resultat år 2017

lateral-image-left

Hae lisää