Ingångssida

Kommunförbundets vd Karhunen: I framtiden kan vi inte utgå ifrån att alla kommuner har samma lagstadgade uppgifter

lateral-image-left

Kommunernas skatteredovisningssystem måste ses över och bli mer förutsägbart

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgruppen yrkar på en omstrukturering av kommunernas skatteredovisningssystem.
narrow

Kommunförbundet sänkte prognosen för kommunalskatten med 400 miljoner euro

Kommunförbundets styrelse är skärskilt bekymrad över hur de senaste systemändringarna så som inkomstregistret och skattekortsreformen påverkar kommunernas skatteutfall.
narrow

Hae lisää