Ingångssida

I stora städer stabiliserades kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården, i medelstora kommuner ökade social- och hälsovårdskostnaderna

Enligt Kommunförbundets jämförelsematerialet ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården bara lite i de stora städerna år 2018. I de medelstora kommunerna ökade social- och hälsovårdskostnaderna betydligt år 2018.
lateral-image-right

Direktivet om rena fordon bör verkställas på ett kontrollerat sätt

EU:s nya direktiv innebär utmaningar för kommunerna när de ska ordna lagstadgade persontransporter.
narrow

Aktörer inom social- och hälsovården har fått anvisning om cybersäkerhet

Syftet med anvisningen är att förse aktörerna inom social- och hälsovården med grundläggande kunskaper om cybersäkerhet och rekommendationer om hur cybersäkerheten bör genomföras.
narrow

Hae lisää