Ingångssida

Utmaningarna i tävlingen Klash har öppnats: Nu letar vi efter team som ska lösa kommunernas utmaningar

Klash är en riksomfattande innovationstävling och idégenerator där vi söker nya lösningar på problem som kommunerna definierat. Utmaningarna gäller transporter och mobilitet i glesbygden, stöd för kommuninvånarnas frivilliga verksamhet och att hjälpa ungdomar att hitta studievägar.
lateral-image-right

Bekämpandet av klimatförändringen förutsätter starkt partnerskap mellan kommunerna och staten

Kommunförbundet har kompletterat sina klimatpolitiska mål för regeringsprogrammet.
narrow

Trolleri i vårdreformsstatistiken

Behovsstandardisering är en statistisk metod, där man gör befolkningen i alla kommuner lika i fråga om ålders- och könsstrukturen, skriver Tarja Myllärinen.
narrow

För inkluerande kommunikation - Bloggserie om tillgänglighet

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft 1.4.2019.
lateral-image-left

Hae lisää