Ingångssida

Minna Punakallio och Mikko Mehtonen

Anpassningsåtgärderna i regeringsprogrammet räcker inte, kommunerna kompenserar med egna åtgärder

Enligt Kommunförbundets enkät ser regeringens anpassningsåtgärder inom kommunalekonomin att ge besparingar på bara 220 miljoner euro trots målsättningen på 765 miljoner analyserar chefekonom Minna Punakallio och sakkunnige Mikko Mehtonen.
lateral-image-right

Allt fler kommundirektörer på sociala medier

Kommunförbundets utredning om kommunikation på nätet och i sociala medier.

Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar från den 1 juni 2017.

Landskapsförbunden

Finland har 18 landskap på fastlandet. Landskapsförbunden har två huvuduppgifter: regionutveckling och landskapsplanläggning .

Kommunnavigatorn

Kommunnavigatorn visualiserar kommunvis statistik.
Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen | Kuntaliitto Tutustu STM:n ja Kuntaliiton uuteen laatsuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.
(Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat 26.6.2017) Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet uuden laat
RT @STM_Uutiset: Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen https://t.co/rKxuIvm6GA
Vanhanen beskyller Risikko för påtryckning mot grundlagsutskottet – Minister Risikkos sätt att ställa villkor för genomförandet av regeringens viktigaste reform kan tolkas som en påtryckning av grundlagsutskottet, säger Vanhanen.
Förra statsministern, riksdagsledamoten Matti Vanhanen (C) tycker att inrikesminister Paula Risikko utövar påtryckning mot grundlagsutskottet.
"Det strategiska arbetet inom bildningssektorn borde kopllas starakre till kommunens digitaliseringsstrategi" https://t.co/8aaaThfVVb
Vi blir aldrig så långsamma som idag | Torgbloggen - Kommuntorget.fi "Digitaliseringen skapar enorma möjligheter och vi behöver koppla det strategiska arbetet inom bildningssektorn till kommunens digitaliseringsstrategi ännu starkare", skriver Minna Lindberg i sin kolumn.
Det sägs att förändringen och utvecklingen i samhället aldrig har skett i ett sådant tempo som ...
Onnistuva Suomi tehdään lähellä! Kuntaliitto on mukana tekemässä sitä.
Onnistuva Suomi tehdään lähellä! Kuntaliitto on mukana tekemässä sitä.
Yhä useampi kunnanjohtaja sosiaalisessa mediassa | Kuntaliitto Kuntaliiton vuotuinen selvitys kuntien verkkoviestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä: Yhä useampi kunnanjohtaja sosiaalisessa mediassa.

- Yhä useammin toiminta sosiaalisessa mediassa on kunnan- ja kaupunginjohtajille normaali osa työtä ja johtamista, toteaa Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund.
(Kuntaliitto tiedottaa 22.6.2017) Yhä useampi kunnanjohtaja ...
Hallitusohjelman sopeutustoimet jäämässä tavoitteista, kuntien omat toimet korjaavat tilannetta | Kuntaliitto Kuntaliitto on selvittänyt hallitusohjelman keskeisimpien kuntatalouteen kohdistuvien sopeutuspäätösten vaikutuksia kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä. Hallitus odottaa, että sen liikkeelle laittamat säästötoimet parantavat kuntataloutta 765 miljoonalla eurolla. Kuntaliiton kyselyn mukaan sopeutustoimien vaikutukset näyttäisivät tässä vaiheessa kuitenkin jäävän 220 miljoonaan euroon eli vain ...

Hae lisää