Ingångssida

Minna Punakallio och Mikko Mehtonen

Anpassningsåtgärderna i regeringsprogrammet räcker inte, kommunerna kompenserar med egna åtgärder

Enligt Kommunförbundets enkät ser regeringens anpassningsåtgärder inom kommunalekonomin att ge besparingar på bara 220 miljoner euro trots målsättningen på 765 miljoner analyserar chefekonom Minna Punakallio och sakkunnige Mikko Mehtonen.
lateral-image-right

Allt fler kommundirektörer på sociala medier

Kommunförbundets utredning om kommunikation på nätet och i sociala medier.

Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar från den 1 juni 2017.

Landskapsförbunden

Finland har 18 landskap på fastlandet. Landskapsförbunden har två huvuduppgifter: regionutveckling och landskapsplanläggning .

Kommunnavigatorn

Kommunnavigatorn visualiserar kommunvis statistik.
Medborgarenkät: Svag tro på reformerna | Kommuntorget.fi De flesta finländare känner i någon mån till vård- och landskapsreformen, men folk tvivlar på att målen i reformen kommer att uppnås, visar en medborgarenkät.
De flesta finländare känner i någon mån till vård- och landskapsreformen, men folk tvivlar på ...
Fyra av tio kommundirektörer är aktiva i sociala medier: https://t.co/bXEuK3jyXg
Många kommundirektörer aktiva på sociala medier | Kommuntorget.fi Cirka fyra av tio kommundirektörer är aktiva i sociala medier, främst på Facebook och Twitter. Följer du din kommundirektör eller kommunen i sociala medier?
Allt fler kommundirektörer är på sociala medier i sin arbetsroll, visar en undersökning gjord av Kommunförbundet. ...
Onnistuva Suomi tehdään lähellä! Kuntaliitto on mukana tekemässä sitä.
Onnistuva Suomi tehdään lähellä! Kuntaliitto on mukana tekemässä sitä.
Kuntaliiton selvitys kunnista verkossa ja somessa: Yhä useampi kunnanjohtaja sosiaalisessa mediassa. #some https://t.co/dYIHCVEazT https://t.co/AFAebvZd7z
Korsholms kommunstyrelse vill utreda möjliigheten att fusioneras med Vasa. https://t.co/um7CVEZZgF

Hae lisää