Evenemang

I evenemangskalendern hittar du Kommunförbundets svenskspråkiga evenemang. Du hittar också utbildningar på svenska från FCG Utbildning: https://koulutus.fcg.fi/. I FCG:s kalender - välj "Svenskspråkiga utbildningar" i filtret "Suodata" och klicka på "Näytä hakutulokset".

Kommunernas hus, Andra Linjen 14 14, 00530, Stora föreläsningssalen
Helsingfors / On-line
Arrangör
Kommunförbundet
On-line
Arrangör
Regionförvaltningsverkets samarbetsgrupp ÅKE

språköar

Harry Lönnroth (2009) definierar termen språkö som en ort där det bland annat finns en minoritet av svenskspråkiga som har en organiserad svenskspråkig verksamhet, såsom skolor, föreningar och infrastruktur.