Evenemang

I evenemangskalendern hittar du Kommunförbundets svenskspråkiga evenemang. Du hittar också utbildningar på svenska från FCG Utbildning.

Visar 27 kommande evenemang
invandring och kulturell mångfald

Kaffe med Uffe @ Pride: Hur går vi från ord till handling i mångfaldsarbetet?

undervisning och kultur

Nätverksbaserade grundskolor -projekt utvecklar den grundläggande utbildningen

information och digitalisering

Digifika 09/2024: Vad handlar laserskanning om?

Kom igång med ChatGPT!

-
Helsingfors
ekonomi
demokrati och deltagande
juridik
undervisning och kultur

Kommunmarknaden 18-19.9.2024 på Kommunernas hus

-
Turku
Arbetsmarknadsfrågor
juridik

Rektorsdagarna 2024

Generativ AI på organisationsnivå

Bokslutet 2024 samt aktuellt inom bokföringen på Åland

Kommunernas statsandelar

samhälle och miljö

Grundkurs i offentlig upphandling

Hållbart ledarskap inom den offentliga sektorn

Självbestämmanderätt och samarbete inom social- och hälsovården

Aktuellt om moms inom kommunsektorn

samhälle och miljö

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Rättssäkerhet i social- och äldreservicen - Att kombinera bemötande och professionell bedömning med lagens krav

samhälle och miljö

Ändringssökande och påföljdsframställningar i offentlig upphandling

Julkiset hankinnat

Trygg och stabil kommunikation – förändringsskeden

juridik
samhälle och miljö

Dataskydd och personuppgifter

jämställdhet

Kommunal rekrytering

Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de sista arbetsåren

Klientavgifter inom hälsovården

jämställdhet

Verktygslåda för stresshantering

samhälle och miljö

Kommunalt förvaltningsförfarande på fastlandet del 1

samhälle och miljö

Kommunalt förvaltningsförfarande på fastlandet del 2

Aktuellt för budgeteringen 2026 - del 1

samhälle och miljö
Arbetsmarknadsfrågor

Kommunalt förvaltningsförfarande på Åland 1

samhälle och miljö
Arbetsmarknadsfrågor

Kommunalt förvaltningsförfarande på Åland 2