Evenemang

I evenemangskalendern hittar du Kommunförbundets svenskspråkiga evenemang. Du hittar också utbildningar på svenska från FCG Utbildning.

Visar 48 kommande evenemang

Fastighetsskatter

samhälle och miljö

Yttrandefrihet för offentligt anställda

Digitala arbetsmiljön - Så här leder vi

Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de första arbetsåren

-

Utbildningsprogram för kommunala controllers

Förskottsuppbörden

Bokslutet 2024 samt aktuellt inom bokföringen på fastlandet

Bokslutet 2024 samt aktuellt inom bokföringen på Åland

Kommunernas statsandelar

samhälle och miljö

Grundkurs i offentlig upphandling

-
Lahti
Arbetsmarknadsfrågor
ledarskap och utveckling

RAFO Rahoitus- ja johtamisfoorumi 2025

Hållbart ledarskap inom den offentliga sektorn

Självbestämmanderätt och samarbete inom social- och hälsovården

Aktuellt om moms inom kommunsektorn

samhälle och miljö

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Rättssäkerhet i social- och äldreservicen - Att kombinera bemötande och professionell bedömning med lagens krav

samhälle och miljö

Ändringssökande och påföljdsframställningar i offentlig upphandling

Julkiset hankinnat

Trygg och stabil kommunikation – förändringsskeden