Tidigare evenemang

Visar 130 tidigare evenemang
On-line
information och digitalisering

Elektronisk arkivering i kommunerna - utvidgningen av Riksarkivets elektroniska arkiveringstjänst

On-line
information och digitalisering

Verkstad: Servicedatalagret, kvalitetsverktyg och kommunerna

livskraft och sysselsättning

Svensk information om KOTO24

Europeiska migrationsnätverkets årsrapport 2023 – företeelser och trender

information och digitalisering

Digifika 06/2024: tar vi AI på allvar?

-
information och digitalisering
Digisumpit

Kommunernas digivecka 2024

ledarskap och utveckling

Kaffe med Uffe: Kommunernas statsandelssystem förnyas - Arto Sulonen utredare

undervisning och kultur

Stödet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen förnyas − de viktigaste ändringsförslagen

information och digitalisering

Digifika 05/2024: flera språk i digitala tjänster

livskraft och sysselsättning

MindSpring-metoden som stöd vid integration

demokrati och deltagande

Kaffe med Uffe: Val i Europa i juni - så påverkas kommunerna

information och digitalisering

Digifika 04/2024: att mäta utvecklingen av digital förvaltning

service på svenska

Integrationsdialog – för dig som jobbar med integration

Kaffe med Uffe: Att vända en krisande vård

Helsingfors

Forum om kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor: Aktuellt

Digifika 03/2024: Hur gör vi bättre digitala tjänster?

samhälle och miljö

Hållbarhetsforum 6.3.2024: tema klimatarbete

Kaffe med Uffe: Ställ frågor om AI till experten!

undervisning och kultur

Flexibel stöd för lärande och skolgång i den grundläggande utbildningen

On-line
information och digitalisering

Digifika 02/2024: Att styra kommunens projekt bättre för att öka den realiserade nyttan

Aktuellt om AN-reformen - kommunikation

On-line

Digifika 01/2024: Pålitlig AI: Definitioner och praktiska Exempel

Kaffe med Uffe: Hur attraktiva är kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare?

Kaffe med Uffe - Julspecial

information och digitalisering
juridik
service på svenska

Nätverket för informationshantering: sekretessbelagd information

service på svenska

Träff för översättare - svenskt lagspråk i Finland

information och digitalisering

Nätverket för IT-personer: digital mognad och portföljstyrning

Digifika 12/2023: Bättre data som grund för beslutsfattandet i kommunerna

ledarskap och utveckling
service på svenska

Kaffe med Uffe 11/2023: Göteborg special

service på svenska
social- och hälsovård

Knepiga termöversättningar och vårdreformen