Swowing 62 events
On-line

Kaffe med Uffe 4/2022

On-line

Kommunernas nationalspråksnätverk 2/2022 - tema tvåspråkig service

https://www.kommunforbundet.fi/evenemang/2022/eu-och-digitalisering
informationssamhället

EU:s digitala decennium ur kommunernas synvinkel

On-line
informationssamhället

Digifika 6/2022: Förändringsledning som möjliggörare i digitalisering

Helsingfors / On-line

Kommunernas välfärdsseminarium 31.5.2022

On-line
social- och hälsovård

Kaffe med Uffe 3/2022 - vård på svenska

On-line
informationssamhället

Digifika 5/2022: Digital mognad i praktiken i Sundsvall

Webinaari

Webbinarium om läget i Ukraina och krisens konsekvenser för kommunens bildningstjänster

Online

Flyktingens väg till kommunen

On-line

Avgiftsfri utbildning Gränsland LIGHT - infotillfälle

On-line
information och marknadsföring

Kommunikatörsnätverket: Kriget i Ukraina och hur det påverkar kommunerna

On-line

Kaffe med Uffe 2/2022 - tema Ukraina

On-line
informationssamhället

Digifika 4/2022: Hur gör vi en webb för invånarna i Kalmar?

-
Webbinarier

Webbinarier om nätverksbaserad grundskola 25.3 och 30.3

-
On-line

Kort fortbildning för klasslärare på språköarna som vill handleda klasslärarstuderande under fältpraktik

Virtuellt möte

Kaffe med Uffe 1/2022 - tema förändring

Webbinarium

Hur organisera servicen på svenska i de tvåspråkiga välfärdsområdena

On-line
informationssamhället

Digifika 3/2022: En ny app för lokalsamhället

On-line

Kommunernas nationalspråksnätverk 1/2022 - tema: tvåspråkighet i världen

On-line
informationssamhället

Nätverket för informationshantering 2/2022: informationssäkerhet

On-line
informationssamhället

Digifika 2/2022: Digistöd i praktiken i Helsingfors

On-line
svensk service

Språköseminarium

On-line
informationssamhället

Digifika 1/2022: Pocketdemocracy

On-line
informationssamhället

Digifika 9/2021: Modern och kundorienterad ekonomiförvaltning

On-line
informationssamhället
svensk service

Digifika 8/2021: Integrering av kunskapsbaserad ledning

On-line
informationssamhället

Digifika 7/2021: En digitaliseringsresa i böckernas värld

On-line

Kommunernas nationalspråksnätverk 3/2021

On-line
informationssamhället

Digifika 6/2021: Digital baksmälla i samhället?

On-line

Nätverket för informationshantering 3/2021

Webbinarium

Vad innebär vårdreformen för skola och bildning?