Julkaisun etusivulle

Del III: Utvärdering av service på kommunens andra nationalspråk

Inledning

Kvalitets- och verksamhetsutveckling är en del av kommunernas vardag på många plan och utvärderingen av servicen är en viktig del. Även den språkliga hållbarheten behöver utvärderas i en kommun för att uppnå bästa möjliga resultat. Denna del går igenom aspekter som är bra att beakta när kommunen utvärderar sin service på det andra nationalspråket.