Webbhandböcker

Webbhandböcker är guider som publiceras direkt på webben och inte ges ut i annan form. En del av guiderna uppdateras regelbundet.

Du hittar dessutom många av våra PDF-publikationer som kan laddas ned gratis i Kommunförbundets webbshop

Anvisning om förvaltningstvång i ärenden som omfattas av markanvändnings- och bygglagen

På finska

Fastighetsingenjörens handbok

På finska

Handbok om markpolitik

På finska

Handbok om geografisk information

Handbok om webbtillgänglighet

Guiden Yleistasoinen ja helposti ymmärrettävä opas saavutettavuudesta, huomioiden se mitä direktiivin toimeenpanosta tiedetään tässä vaiheessa. Opasta täydennetään säännöllisesti.