Språköguiden

 

Mieluummin suomeksi? Siirry Kielisaarekeopakseen suomenkieliseen versioon

Bakgrund och inledning

Finland är ett tvåspråkigt land med såväl finskspråkiga som svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner. Dessutom finns här femton språköar, dvs. finskspråkiga kommuner med en svenskspråkig minoritet och svenskspråkig utbildning. Vanligtvis handlar det om småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på svenska. På fyra språköar finns det också svenskspråkiga gymnasier.

Finlands språköar är Björneborg, Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Kotka, Kouvola, Lahtis, Nurmijärvi, S:t Karins, Salo, Tammerfors, Tavastehus, Tusby, Uleåborg och Vichtis.

Det finns stora och små språköar, nya och gamla, privata och kommunala, krympande och växande. Gemensamt för alla språköar är att de bidrar till att hålla det svenska språket levande i Finland. Språköarna är en resurs för landets tvåspråkighet.

Svenskspråkig utbildning är kärnan i språköarnas verksamhet. Det är runt den som all verksamhet snurrar. Det finns dock stora utmaningar när det gäller att leda svensk utbildning i enspråkigt finska kommuner. Det visade Tankesmedjan Magmas rapport från 2020 som baserade sig på språkörektorernas och daghemsföreståndarnas svar i en enkätundersökning hösten 2019. Rapporten synliggjorde språköarnas gemensamma behov av administrativt, kollegialt, pedagogiskt och ekonomiskt stöd.

Magmas rapport resulterade i det tvååriga projektet Uppdrag språköar som med finansiering från Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden genomförts i Kommunförbundets regi 1.8.2021-31.7.2023.

Projektet hade som mål att synliggöra, stödja och utveckla språköarna samt att skapa strukturer för språköarnas fortsatta intressebevakning. Att språköarna är i behov av stöd konstateras också i Undervisnings- och kulturministeriets utredning av svenskspråkig utbildning i Finland (2021:9) och i Nationalspråksstrategin (Statsrådets publikation 2021:87).

Satsningen på språköarna fortsätter därför som en del av Svenska nu:s verksamhet på Hanaholmen från och med den 1.8.2023 åtminstone till slutet av år 2025.

Projekt Uppdrag språköar har varit i regelbunden kontakt med alla språköar och fått god insikt i de lokala förutsättningarna. Det görs ett fantastiskt arbete för det svenska på språköarna. I den här publikationen beskrivs detta arbete. Här finns också fakta, tips, idéer och information för er som jobbar på en språkö och för er som står i färd med att starta en språkö. Språköguiden vill belysa språköarnas särdrag, utmaningar och möjligheter. Förhoppningen är att den stöder utvecklingen av Finlands språköar men även ger exempel på hur svenskspråkig undervisning kan ordnas i tvåspråkiga kommuner med sjunkande elevunderlag.