Julkaisun etusivulle

Bilaga 1. Uppskattning av antalet personer med funktionsnedsättning i Finland och deras specialbehov [3]

Rörelse- och funktionsnedsättning

Antal uppskattade fall i landet

Identifierade behov

Intresseorganisation 

Utvecklingsstörning

40 000

Kan vara rörelse- eller funktionsnedsättning eller båda

Kehitysvammaliitto ry, De Utvecklingsstördas Stödförbund rf

Hjärnskada

100 000

Kan vara rörelse- eller funktionsnedsättning eller båda

Aivohalvaus- ja dysfasialitto ry

Aivoliitto ry

Ryggmärgsskada

3 000

⅔ av dessa är rullstolsburna => inva-wc, ramper, hissar, lyftanordningar osv. + eventuella andra hjälpmedel

Aivovammaliitto ry, Akson ry, Invalidförbundet

Hörselnedsättning

750 000

 

Finska Hörselförbundet rf

Hörselapparater beviljats

100 000

Induktionsslinga

Finska Hörselförbundet rf

Dövblindhet

5 000

Stort behov av visuell + auditiv info

Finska Hörselförbundet rf

Dövhet

8 000

 

Finlands Dövas Förbund rf

Blivit döv

3 000

Visuell info

Finlands Dövas Förbund rf

Döv från födseln

5 000

Visuell info

Finlands Dövas Förbund rf

Dövblindhet

1 000

Taktil ledsagning

Föreningen Finlands Dövblinda rf

Muskelsjukdom

10 000

Rörelsehjälpmedel

Muskelhandikappförbundet

Synskada

50–60 000

 

Synskadades förbund rf

Synnedsättning

70 000

Behov av auditiv info

Synskadades förbund rf

Blindhet

10 000

Taktil ledsagning + behov av auditiv info

Synskadades förbund rf

CP-skada

10 000

Ungefär 2 % av befolkningen: de flesta är rullstolsburna , inva-wc, ramper, hissar, lyftanordningar osv. + eventuella andra hjälpmedel

Finlands CP-förbund rf

Sjukdomar i centrala nervsystemet, såsom Parkinson, Dystonia, Huntington osv.

16 000

 

Finlands Parkinson-förbund rf

Ledgångsreumatism och andra reumatiska sjukdomar

35 000

Försämrar rörligheten, rörelsehjälpmedel

Reumaförbundet i Finland rf

Kortväxthet

1 000

Anordningar på lågt plan

Kortväxta ry

MS

7 000

Försämrad syn och rörelsesvårigheter

Neuroliitto ry