Nätverk på svenska

Kommunernas kommunikatörsnätverk

Arbetar du med kommunikation i en svensk- eller tvåspråkig kommun, samkommun eller landskapsförbund? Välkommen med i Kommunförbundets nätverk för kommunikatörer! Nätverket möts regelbundet fysiskt eller via Teams för att diskutera aktuella frågor med anknytning till kommunikation och information. Vi använder varandra som bollplank, utbyter idéer och tankar om teknik och innehåll och låter oss inspireras av varandras framgångar. Häng med och lär känna dina kolleger i Svenskfinland!

Nätverket koordineras av Margareta Björklund.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.