Evenemang

I evenemangskalendern hittar du Kommunförbundets svenskspråkiga evenemang. Du hittar också utbildningar på svenska från FCG Utbildning.

Visar 40 kommande evenemang
On-line

Digifika 10/2022: Kvalitetsverktyg för utveckling av kommunernas digitala tjänster

On-line

Nätverksträff: svensk- och tvåspråkiga kommuner

On-line

Kaffe med Uffe 8/2022: tema energi

Online

Hållbarhetsforum: planera och bygg utgående från klimatförändringens följder

Helsingfors, Kommunernas Hus

Deltagande budgetering i kommunerna

On-line

Digifika 9/2022: Medborgaren i fokus med moderna informationssystem i Sarpsborgs kommune

On-line

Kaffe med Uffe 7/2022: tema finländska välfärdsområden och svenska regioner

On-line

Kommunernas nationalspråksnätverk 3/2022

On-line

Nätverksträff: svensk- och tvåspråkiga kommuner

On-line

Digifika 8/2022: att inkludera alla i det digitala samhället

-
Tammerfors

Språködagar i Tammerfors

Online

Hållbarhetsforum: hållbarhetsdata som redskap för hela kommunens klimatarbete

On-line
undervisning och kultur

Kaffe med Uffe 6/2022: tema utbildning

-
On-line
undervisning och kultur

Bokprat för Språköskolor höstterminen 2022

On-line

Digifika 7/2022: aktuellt om digitalisering i Finland

On-line
service på svenska

Kaffe med Uffe 5/2022: tema juridik

-
Åbo, Helsingfors och Vasa

Kommunrunda för svenskspråkig utbildning 

On-line
service på svenska

Kaffe med Uffe 4/2022: tema nyheter och utbildningar

On-line

Kommunernas nationalspråksnätverk 2/2022 - tema tvåspråkig service

On-line
information och digitalisering

EU:s digitala decennium ur kommunernas synvinkel

On-line
information och digitalisering

Digifika 6/2022: Förändringsledning som möjliggörare i digitalisering

Helsingfors / On-line

Kommunernas välfärdsseminarium 31.5.2022

On-line
social- och hälsovård

Kaffe med Uffe 3/2022 - vård på svenska

On-line
information och digitalisering

Digifika 5/2022: Digital mognad i praktiken i Sundsvall

Webinaari

Webbinarium om läget i Ukraina och krisens konsekvenser för kommunens bildningstjänster

Online

Flyktingens väg till kommunen

On-line

Avgiftsfri utbildning Gränsland LIGHT - infotillfälle

On-line
information och marknadsföring

Kommunikatörsnätverket: Kriget i Ukraina och hur det påverkar kommunerna

On-line

Kaffe med Uffe 2/2022 - tema Ukraina

On-line
information och digitalisering

Digifika 4/2022: Hur gör vi en webb för invånarna i Kalmar?