Digiveckan 2022

Digifika 6/2022: Förändringsledning som möjliggörare i digitalisering

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Kommunförbundet

Digitalisering föds inte av sig själv i organisationer. På digifikat under digiveckan i juni kommer de två experterna Malin Österlund och Petra Blixth från Försäkringskassan IT och berättar om deras arbete med förändringsledning och hur det kan bli en möjliggörare i digitaliseringen.

Digitalisering skapar både möjligheter och utmaningar på olika sätt för medborgare och medarbetare. Genom att använda strukturerade metoder och verktyg för förändringsledning så ökar sannolikheten att de tänkta effekterna med digitaliseringen verkligen uppnås och dessutom kan mottagarna samtidigt slippa känna den frustration det ibland kan innebära att ”drabbas” av förändring. 

Petra och Malin delar med sig av sina tankar kring hur förändringsledning som koncept kan underlätta och skapa förutsättningar för digitalisering. De kommer även att beröra vilka övriga metoder och verktyg inom organisationsutveckling som kan underlätta i ett digitaliseringsarbete.

Tid: 7.6.2022, 08.30-09.30
Deltagarlänk (teams)Klicka här för att ansluta till digifikat

Detta digifika är en del av Kommunernas digivecka 2022.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.