Använd hållbarhetsdata i kommunens arbete för hållbar utveckling

Hållbarhetsforum: hållbarhetsdata som redskap för hela kommunens klimatarbete

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Online
Arrangör
Finlands Kommunförbund

Kommunförbundets populära Hållbarhetsforum på svenska är tillbaka! Höstens första online webbinarium hålls tisdagen den 11 oktober kl. 14-16. Tema är hållbarhetsdata som redskap för hela kommunens klimatarbete.

År 2022 införs nya lagkrav och EU-regler som ökar kraven på transparens, redovisning och jämförbarhet av hållbarhetsdata. Det ställer nya krav också på kommunerna. 

Hållbarhetsforum är Kommunförbundets svenskspråkiga nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor. 

Program:

 • Övergången till en cirkulär ekonomi ställer oss inför två nya utmaningar: ett växande regulatoriskt landskap samt ett ökat behov att arbeta med hållbarhetsdata. Med fokus på dessa två utmaningar berättar Olivier Rostang från Kairos Future om en unik modell för att hjälpa organisationer att bedöma vilken data som behöver mätas och rapporteras, samt utforska framtida hållbarhetsutmaningar. Modellen är också särskilt lämpad för organisationer som önskar genomföra ett fördjupningsarbete i framtidens hållbarhetsutmaningar på strategisk nivå.
   
 • Att leda ekonomi- och klimatarbetet i resurssmarta kommuner. Hur kan man systematiskt sammanföra det klimatarbete som utförs i kommunen med ekonomiadministrationen? Jari Vaine, sakkunnig vid Kommunförbundet, medlem i REETTA-projektets styrgrupp.
   
 • Exempel på konkreta arbetsredskap: Gröna bokslut och andra aktuella rapporteringsmodeller. Pauliina Jalonen, specialsakkunnig vid Kommunförbundet. Inlägget ges på engelska.
   
 • Kommentar från Borgå stad: Hur fungerar integrationen av klimat- och ekonomiarbetet i praktiken? Henrik Rainio, finansieringsdirektör i Borgå. 
   
 • Tillfället modereras av Barbro Teir, ledarskapskonsult. 

Tillfället är avgiftsfritt men kräver anmälan. 

Välkommen med! 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman