Digifika 8/2022: att inkludera alla i det digitala samhället

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Kommunförbundet

Digifika: Att inkludera alla i det digitala samhället

Antalet personer med läs- och inlärningssvårigheter i samhället har inte minskat i och med digitaliseringen. Istället ställs dessa personer inför nya situationer där det kan vara svårt att använda tjänster eller ta del av information. Tyvärr händer det ofta att det stöd som finns för att överbrygga dessa problem inte finner fram till de som behöver. Det kan gälla barn och ungdomar som studerar, men också personer i arbetslivet som kämpar med att använda teknik som de inte behärskar till fullo.

På dagens digifika inleder Sonja Haga-Erickson från föreningen Datero i Österbotten. Datero jobbar med stöd för personer som har olika typer av läs- och inlärningssvårigheter. De producerar material men genomför också utbildningar och tipsar om hur hjälpmedel som redan finns i din vardag kan hjälpa till.

Kom med och lär dig mer om en annan sida av digitalisering!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman