Kommunrunda för svenskspråkig utbildning 

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Åbo, Helsingfors och Vasa

Hjärtligt välkommen med på Undervisnings- och kulturministeriets, Regionförvaltningsverkets och Kommunförbundets gemensamma kommunrunda för det svenskspråkiga utbildningsfältet. Vi vill gärna mötas och föra dialog med just Dig som jobbar med den svenskspråkiga skoladministrationen och diskutera aktuella utbildningspolitiska frågor och samtidigt höra om vad som är aktuellt i kommunerna. Dessutom hoppas vi på att få möjlighet att få diskutera med elevrepresentanter! 

Välkommen med någon av följande träffar

Åbo 31.8 kl. 13 på Katedralskolan

Helsingfors 5.9 kl. 13 på Helsingfors Arbis

Vasa 8.9 kl. 9.30 på Borgaregatans skola

Anmäl dig här: https://link.webropolsurveys.com/S/4CD493AE8298685F

Hjärtligt välkommen!

Anna Kiiskinen, Undervisnings och kulturministeriet
Minna Lindberg, Kommunförbundet
Marianne West-Ståhl, Regionförvaltningsverket
Malin Eriksson, Regionförvaltningsverket