Svensk- och tvåspråkiga nätverk

Nätverk för svensk- och tvåspråkiga kommuner

Nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är ett av Kommunförbundets fem strategiska kommuntypsnätverk och en viktig arena för att föra diskussioner både mellan kommunerna och Kommunförbundet och kommunerna sinsemellan.

I nätverket strävar vi efter att stärka den svenska intressebevakningen och föra en aktiv och konstruktiv dialog med våra medlemmar. Kommunerna representeras i första hand av kommun- eller stadsdirektören.

Nätverket för svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner består av samtliga 49 svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner i Finland. Till nätverket hör 16 svenskspråkiga kommuner på Åland och 33 tvåspråkiga kommuner på fastlandet.

Nätverkets fokus ligger på språkfrågor och svenska språkets ställning. Många medlemmar i nätverket deltar också i Kommunförbundets övriga kommuntypsnätverk.

Medlemmarna är kommundirektörer eller andra utsedda tjänstemän som ansvarar för kommunens eller stadens svenskspråkiga tjänster. ​

Bakgrund: Grundades i juni 2020.

Presidiet 2023–2024:

Christina Dreyer, kommundirektör i Jomala kommun på Åland är ordförande i nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Vice ordförande är kommundirektör Rurik Ahlberg (Korsholm), kommundirektör Jarkko Sorvanto (Lappträsk) och stadsdirektör Petra Theman (Raseborg).

  • Ansvariga personer i Kommunförbundets ledningsgrupp: Minna Karhunen och Ulf Stenman.
  • Kommunförbundets svenska team fungerar som nätverkets sekretariat.

Nätverket koordineras av utvecklingschefen i Kommunförbundets svenska verksamhet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman