Svensk- och tvåspråkiga nätverk

Nätverk för svensk- och tvåspråkiga kommuner

Nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är ett av Kommunförbundets fem strategiska kommuntypsnätverk och en viktig arena för att föra diskussioner både mellan kommunerna och Kommunförbundet och kommunerna sinsemellan.

I nätverket strävar vi efter att stärka den svenska intressebevakningen och föra en aktiv och konstruktiv dialog med våra medlemmar. Kommunerna representeras i första hand av kommun- eller stadsdirektören.

Nätverket för svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner består av samtliga 49 svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner i Finland. Till nätverket hör 16 svenskspråkiga kommuner på Åland och 33 tvåspråkiga kommuner på fastlandet.

Nätverkets fokus ligger på språkfrågor och svenska språkets ställning. Många medlemmar i nätverket deltar också i Kommunförbundets övriga kommuntypsnätverk.

Medlemmarna är kommundirektörer eller andra utsedda tjänstemän som ansvarar för kommunens eller stadens svenskspråkiga tjänster. ​

Bakgrund: Grundades i juni 2020.

Presidiet 2022–2023:

Erika Strandberg, kommundirektör i Kimtoöns kommun är ordförande i nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Vice ordförande är stadsdirektör Anne Ekstrand (Jakobstad), biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz (Borgå) och kommundirektör Christian Dreyer (Jomala), 

  • Ansvarig person i Kommunförbundets ledningsgrupp: Minna Karhunen och Ulf Stenman
  • Kommunförbundets svenska enhet fungerar som nätverkets sekretariat.

Nätverket koordineras av Emilia Mattsson Nortamo, utvecklingschef vid Kommunförbundets svenska enhet.

Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Utvecklingschef
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman