Pressmeddelande, 

Kommunförbundet:

Kommunalval på våren och internetröstning

(Kommunförbundet informerar 29.8.2014) Valdagen vid kommunalvalet bör flyttas från oktober till tredje söndagen i april. Att rösta i val bör göras möjligt också på internet. Kommunförbundet tog ställning till frågan om flytt av valdagen och möjligheten till internetröstning i sitt utlåtande fredagen den 29 augusti.

 

Den parlamentariska arbetsgrupp som justitieministeriet tillsatt föreslår att tredje söndagen i april görs till allmän valdag då val förrättas vartannat år, antingen kommunalval eller riksdagsval. Olika val skulle inte förrättas samtidigt.

– Att tidigarelägga kommunalvalet till våren innebär i praktiken att de nya fullmäktige tillträder i juni och kan påverka följande års budget och kommunalskatt, konstaterar  Heikki Harjula, ledande jurist vid Kommunförbundet.

Om val alltid hålls på en allmän valdag leder det förhoppningvis till livligare valdeltagande.

Det skulle innebära att följande kommunalval i oktober 2016 flyttas till april 2017. Mandattiden för de nuvarande kommunfullmäktige skulle förlängas till utgången av maj 2017.

Gällande lag tillåter inte kommunal folkomröstning i samband med allmänna val. Kommunförbundet anser att kommunala folkomröstningar bör kunna ordnas i samband med alla val, också statliga. Ställningstagandet följer inte arbetsgruppens förslag.

– Arrangemanget sparar pengar och kan höja valdeltagandet och öka kommunernas vilja att höra kommuninvånarna oftare. Arbetsgruppens rädsla för att olika valteman ska blandas ihop är att underskatta väljarna, lyder Harjulas kommentar till betänkandet.

Internetröstning måste fås igång

Det är motiverat att internetröstning ordnas första gången vid en rådgivande kommunal folkomröstning, vilket också justitieministeriets arbetsgrupp föreslår i sin mellanrapport. Dessutom är det viktigt att gå vidare i beredningen av internetröstningen så att den kan införas också vid allmänna val, uttrycker Kommunförbundet i sitt utlåtande.

– Att införa internetröstning vid allmänna val är ofrånkomligt och nödvändigt. Redan 2008 konstaterade Kommunförbundets styrelse i sina informationssamhällspolitiska riktlinjer att det utöver de dåvarande sätten att rösta också ska finnas möjligheter att rösta via nätet, konstaterar forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom som företräder Kommunförbundet i arbetsgruppen.

– För att göra det möjligt att rösta via internet krävs tillräckligt med tid och pengar för beredning. En omsorgsfull planering och beredning är viktigare än att komma överens om när internetröstningen ska införas.

Särskilt den elektroniska identifikationen och datakommunikationsförbindelserna är avgörande frågor som måste lösas, för att likabehandling för medborgarna ska kunna garanteras.

– Dataskyddet och datasäkerheten ska skötas på behörigt sätt så att kommuninvånarna ska ha förtroende för röstningen.

Men internetröstningen får inte vara det enda sättet att rösta. Den ska vara ett komplement till förhandsröstningen och röstningen på valdagen.

Kommunförbundet understöder systemet med internetröstning om det inte medför kostnader för kommunerna. Internetröstningen kunde utvecklas inom justitieministeriets webbtjänst om demokrati.

Närmare upplysningar:
Heikki Harjula, ledande jurist, tfn 050 667 35
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634

Etiketter