Regional- och strukturpolitik

2 lasta roikkuu pyykkitelineissä

Regionalpolitiken granskar skillnaderna i utvecklingen i olika regioner och hur de kunde utjämnas. I Finland drivs både EU:s regional- och strukturpolitik och nationella regionutvecklingsstrategier, som gäller en viss regeringsperiod. Till principerna för regionutveckling hör regional förankring, samarbete mellan olika förvaltningsområden och partnerskap mellan olika samhällsorganisationer.

Här kan du läsa om landsbygdspolitik och utveckling av landsbygden skärgårdspolitik och små kommuners  intressebevakning. Läs också om stadsutveckling.