Förtroendevalda

Uppgifter om förtroendevalda på kommunens webbplats

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

De förtroendevaldas namn och partitillhörighet eller annan grupptillhörighet får läggas ut på kommunens webbplats. Det kräver inte samtycke av personerna i fråga, eftersom det gäller information om skötseln av ett offentligt förtroendeuppdrag. 

Uppgifter som kräver samtycke

Att lägga ut kontaktinformation på webben förutsätter i regel samtycke av de förtroendevalda. Följaktligen får kommunen inte utan de förtroendevaldas samtycke publicera deras hemadresser, telefonnummer eller privata e-postadresser på webben.

Ett undantag från regeln utgör till exempel de e-postadresser som kommunen ställt till de förtroendevaldas förfogande uttryckligen för skötseln av förtroendeuppdraget. Dessa får alltså läggas ut på webben.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.