Förtroendevalda

Uppgifter om förtroendevalda på kommunens webbplats

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

De förtroendevaldas namn och partitillhörighet eller annan grupptillhörighet får läggas ut på kommunens webbplats. Det kräver inte samtycke av personerna i fråga, eftersom det gäller information om skötseln av ett offentligt förtroendeuppdrag. 

Uppgifter som kräver samtycke

Att lägga ut kontaktinformation på webben förutsätter i regel samtycke av de förtroendevalda. Följaktligen får kommunen inte utan de förtroendevaldas samtycke publicera deras hemadresser, telefonnummer eller privata e-postadresser på webben.

Ett undantag från regeln utgör till exempel de e-postadresser som kommunen ställt till de förtroendevaldas förfogande uttryckligen för skötseln av förtroendeuppdraget. Dessa får alltså läggas ut på webben.

Läs mer om dessa teman