Miljö

​En god miljö utgör grundvalen för en livskraftig kommun. Den bygger på en hållbar användning av naturtillgångar, bevarande av naturens avkastningsförmåga och mångfald, en sund och trygg livsmiljö och förutsättningar för näringsverksamhet. Kommuninvånarna bör kunna påverka alla dessa faktorer.

I fråga om miljöskydd främjar enheten för regioner och samhällen vid Kommunförbundet kommunernas möjligheter att skapa och garantera en god miljö.

Enhetens uppgifter inom miljöskyddet är att stödja kommunerna i deras myndighetsuppgifter, planering och övriga miljöskydd i luftvården, bekämpningen av klimatförändringen, vattenskyddet, markskyddet, bullerbekämpningen, en hållbar användning av naturtillgångar och naturvården. Enheten främjar också kommunernas arbete för hållbar utveckling.

Enheten bevakar kommunernas intressen inom miljö- och hälsoskyddet och ger handledning och rådgivning till kommunerna, särskilt i fråga om förvaltning, avgiftsfrågor och regionalt samarbete.

Tillläggsuppgifter:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman