Miljö

​En god miljö utgör grundvalen för en livskraftig kommun. Den bygger på en hållbar användning av naturtillgångar, bevarande av naturens avkastningsförmåga och mångfald, en sund och trygg livsmiljö och förutsättningar för näringsverksamhet. Kommuninvånarna bör kunna påverka alla dessa faktorer.

I fråga om miljöskydd främjar enheten för regioner och samhällen vid Kommunförbundet kommunernas möjligheter att skapa och garantera en god miljö.

Enhetens uppgifter inom miljöskyddet är att stödja kommunerna i deras myndighetsuppgifter, planering och övriga miljöskydd i luftvården, bekämpningen av klimatförändringen, vattenskyddet, markskyddet, bullerbekämpningen, en hållbar användning av naturtillgångar och naturvården. Enheten främjar också kommunernas arbete för hållbar utveckling.

Enheten bevakar kommunernas intressen inom miljö- och hälsoskyddet och ger handledning och rådgivning till kommunerna, särskilt i fråga om förvaltning, avgiftsfrågor och regionalt samarbete.

Tillläggsuppgifter:

 

Miira Riipinen

Förnamn
Miira
Efternamn
Riipinen
direktör, regioner och samhällen

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2106
Mobiltelefon
+358 40 824 4401
Ansvarsområden
  • Utveckling och uppföljning av kommunernas miljövårdsförvaltning
  • Främjande av kommunernas miljövård
  • Vatten- och naturvård
  • Klimatförändring
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar utveckling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för samhälle och miljö
Twitterkonto