AN-tjänsterna 2024 frågor och svar

På den här sidan samlas Kommunförbundets svar på frågor som ställts under informationstillfällena för AN-tjänsterna 2024. 

AN-tjänster 2024 - kommunikation, 31.1.2024

Se sändningen: https://studiolinjat.live/aktuellt-om-an-tjanster-2024-31-1-2024/

I sändningen medverkade förutom Kommunförbundets sakkunniga Oscar Ohlis, Hanna Lassila och Margareta Björklund även namnvårdare Maria Vidberg från Institutet för de inhemska språken. Institutet har tagit fram rekommendationer om hur de nya sysselsättningsregionerna ska namnges.

Vad ska kommunerna tänka på när de berättar om reformen?

Reformen har tre huvudaspekter. Invånarperspektivet, livskraftsperspektivet och det faktum att varje kommun har en viktig roll att spela i reformen.

Det viktigaste är enligt min mening att kommunerna inte betonar det administrativa sättet att organisera tjänsten. Invånarna står i centrum för hela reformen. Invånarna är inte intresserade av vem som är ansvarig för att organisera tjänsten, de är bara intresserade av att få snabb och smidig tillgång till tjänsten.

Reformen handlar inte om att överföra tjänster från staten till kommunerna. Det är viktigt att betona att kommunerna kommer att få fler verktyg för att stärka sin livskraft.

Hur ansluter man sig till Howspace-nätverket?

En länk för registrering finns på Kommunförbundets webbplats. Länken finns också här: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/00d2fd12-5d15-4e9…

Efter registreringen det tar lite tid innan du får tillgång till Howspace-nätverket. Du får ett e-postmeddelande när allt är klart.

Uppmanar Institutet för de inhemska språken kommunerna att använda "sysselsättningsregion" redan nu, eller bör man avvakta och se om terminologin i lagstiftningen ändras först?

Ur en språklig synvinkel kan vi rekommendera bruket av ordet "sysselsättningsregion" redan nu, med tanke på att ändringen gått vidare i lagstiftningen och vi inte fått några tecken på att den inte skulle gå igenom.

Kommunförbundet har meddelat att de stöder vår rekommendation och via Kommunförbundet har vi fått signaler om att också Arbets- och näringsministeriet gör det.

Vi kan ändå bara svara på frågan ur ett språkligt perspektiv. Vår roll är att ge rekommendationer och det är upp till kommunerna att fatta ett beslut. Vi återkommer via Kommunförbundets kanaler när vi har mer information. (Namnvårdare Maria Vidberg)

31.3.2023 AN-reformen på svenska

Hur vet man vem och hurdant kunnande som överförs från TE byråerna till kommunerna? 

Frågor som berör personalärenden finns på webbplatsen här under: 

https://tem.fi/sv/fragor-och-svar-om-personalarenden 

Kan kommunerna inom samma sysselsättningsregion köpa tjänster från olika tjänsteleverantörer eller är det samkommunen/ansvariga kommunen som bestämmer hur/av vem den specifika tjänsten sköts? 

Sysselsättningsområdet, dvs. samkommunen eller den ansvariga kommunen, eller den kommun som på egen hand kan ordna arbetskraftsservicen, har organiseringsansvaret och därmed också det övergripande ansvaret för att besluta om hur man väljer att producera tjänsterna. Då kommunerna nu i omställningsprocessen tillsammans avtalar om hur sysselsättningsområdet ska bildas är det förstås möjligt att föreslå olika alternativ, såsom att en kommun som ingår i samarbetet exempelvis ska producera en viss sorts arbetskraftsservicetjänster för hela sysselsättningsområdet eller en del av det.  Det är möjligt att avtala om innehållet i denna sorts “delegerade” produktion av tjänster på olika sätt.  

Sysselsättningsområdet ska se till och övervaka att servicenivån upprätthålls och att produktionen av tjänsterna fungerar. Det är en annan sak att enskilda kommuner som deltar i samarbetet kan ges rätten att producera en del av tjänsterna och att då även utöva myndighetens befogenheter, dvs. sysselsättningsområdets befogenheter. Organiseringsansvaret och beslutsfattandet vad gäller produktionen av tjänsterna kvarstår likväl hos sysselsättningsområdet. Det gäller för kommunerna som bildar ett sysselsättningsområde att avtala om dessa saker så att allting blir smidigt även i praktiken. 

 

Hur är det med finansieringen av extra kostnader i samband med uppstarten av verksamheten i kommunerna? Blir det extra pengar för det? 

I planen för de offentliga finanserna har det reserverats förändringsstöd för reformen av AN-tjänsterna 2024 och till den hörande kostnader.  

 

Vad gäller en del frågor finns det inte ännu noggranna svar. Frågorna förs vidare till ministerierna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information