Val

Presidentval

Enligt grundlagen väljer folket republikens president för en ämbetsperiod på sex år. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare. Samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd.

Presidenten väljs genom direkt val, vid behov i två omgångar. Valdagen är den fjärde söndagen i januari under valåret. Om någon av kandidaterna får över hälften av de godkända rösterna, blir han eller hon vald till president. I annat fall ordnas ett val till på söndag två veckor senare. Då står valet mellan de två kandidater som fått flest röster i det första valet. Den som får fler röster i det andra valet blir president.

Senaste presidentval förrättades 28.1.2018. Följande val infaller söndagen den 28 januari 2024 med en eventuell andra omgång den 11 februari 2024.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen ska i god tid före valet besluta om de allmänna förhandsröstningsställena i Finland och röstningsställena på valdagen samt tillsätta valnämnder för röstningsområdena och en eller flera valbestyrelser för förhandsröstning vid anstalter.

 

Läs mer

Val av republikens president, kommunernas valmyndigheter och valaffischering
Kommunförbundets cirkulär 23/2017, 11.10.2017
 

Mer på webben

Presidentval
Justitieministeriets webbplats vaalit.fi/sv

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.