Välfärd och bildning

Kommunernas undervisnings- och kulturtjänster främjar invånarnas välfärd och förutsättningarna för kommunernas och regionernas livskraft. Tjänsterna inom småbarnspedagogik och utbildning främjar livslångt lärande och invånarnas kunnande.

Konst och kultur stärker samhällsgemenskapen och ökar välmåendet. I bästa fall höjer välfungerande utbildnings- och kulturtjänster kommunens image och lockar fler invånare och sammanslutningar till kommunen.

Kommunförbundets bildningspolitiska program Riktlinjer för bildningen 2030.

Vad en kommunal beslutsfattare bör veta om välfärds- och bildningstjänsterna

Handboken är ett allmänt informationspaket om kommunernas bildningsväsende och grunderna för organiseringen av tjänsterna. Publikationen riktar sig till förtroendevalda och innehåller aktuella teman och den viktigaste lagstiftningen om de olika uppgiftsområdena inom bildningsväsendet.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information