Välfärd och bildning

Kommunernas undervisnings- och kulturtjänster främjar invånarnas välfärd och förutsättningarna för kommunernas och regionernas livskraft. Tjänsterna inom småbarnspedagogik och utbildning främjar livslångt lärande och invånarnas kunnande.

Konst och kultur stärker samhällsgemenskapen och ökar välmåendet. I bästa fall höjer välfungerande utbildnings- och kulturtjänster kommunens image och lockar fler invånare och sammanslutningar till kommunen.

Kommunförbundets bildningspolitiska program Riktlinjer för bildningen 2030.

Vad en kommunal beslutsfattare bör veta om välfärds- och bildningstjänsterna

Handboken är ett allmänt informationspaket om kommunernas bildningsväsende och grunderna för organiseringen av tjänsterna. Publikationen riktar sig till förtroendevalda och innehåller aktuella teman och den viktigaste lagstiftningen om de olika uppgiftsområdena inom bildningsväsendet.

lateral-image-left

Material från Kommunmarknaden 2022

Nu har vi publicerat materialet från Kommunmarknaden 2022. Välkommen att bekanta dig med presentationer på både svenska och finska.

lateral-image-right