Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Utgångspunkter och färdplan för kommunerna för arbets- och näringsreformen 2024

Vad innebär färdplanen?

Arbets- och näringsreformen 2024 är en omfattande helhet där ansvaret för tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare överförs från staten till kommunerna i januari 2025. Kommunförbundets färdplan visar vägen mot 2025. Färdplanen stöder ledningen och beredningen av den stora reformen. Den uppdateras i takt med att lagberedningen framskrider och informationen ökar.

Trots olika utgångslägen har alla kommuner ett gemensamt mål: att genomföra övergången på ett kontrollerat sätt. Färdplanen är ett utmärkt verktyg för det. Dokumentet är indelat i tre delar: den nationella beredningen av reformen, centrala utgångspunkter för ledningen av reformen och en egentlig färdplan med exempel. Bland exemplen finns en checklista som konkretiserar det mål som eftersträvas när verksamheten inleds i den nya servicestrukturen. 

Utgångspunkter och färdplan för kommunerna för arbets och näringsreformen 2024 (PDF, på finska)