Samhälle och markanvändning

Stadspolitik

Stadspolitik är nationell politik som bemöter städernas speciella behov. Stadspolitikens mål bör vara att skapa förutsättningar för att utveckla stadsregioner och därmed också trygga välfärden i hela landet.

Finlands Kommunförbund har aktivt bidragit till att fastställa och utveckla stadspolitiken i Finland.  Stadspolitiken påverkar urbaniseringsutvecklingen och frågan hur urbaniseringen framskrider och vilken kvalitet och form den har.  Syftet är att urbaniseringen ska leda till att städerna är goda miljöer för invånarna och positiva innovationsmiljöer för näringsutvecklingen.  Sådana städer gynnar tillväxten i hela samhällsekonomin och sysselsättningen.

Finlands Kommunförbund deltar i att fastställa en nationell stadspolitik och erbjuder stadsregionerna ett forum där man behandlar stadspolitiska teman.​

Publikationer:

Tilläggsuppgifter:

Läs mer om dessa teman