Avtal och skadestånd

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling JYSE

De allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling (JYSE) upprätthålls av Finansministeriet. I villkoren beaktas de krav som upphandlingslagen ställer på kontrakt i den mån som det är möjligt i allmänna villkor. De allmänna avtalsvillkoren är avsedda som standardvillkor i avtal mellan upphandlande enheter och leverantörer.

De allmänna avtalsvillkoren kan komplettera villkoren i det egentliga upphandlingskontraktet.

Avtalsvillkoren har utarbetats separat för varor respektive tjänster:

  • JYSE 2014 Varor 
  • JYSE 2014 Tjänster

Användningen av de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling är mycket utbredd.

Den utbredda användningen av avtalsvillkoren har i sin tur lett till att anbudsgivarna i allmänhet känner till villkoren som tillämpas vid offentlig upphandling av varor och tjänster.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling vid Kommunförbundet har en omfattande webbplats med råd för dem som sysslar med offentlig upphandling.

Hösten 2022 publicerades anvisningar för avtalshantering för kommuner. Länkar till anvisningarna nedan.

 

Läs mer

Kommunförbundets webbplats

Webbplatsen Upphandling.fi

Mer på webben

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.