Nätverket av digitaliseringsnätverk inom förskola och grundläggande utbildning

Nätverket av digitaliseringsnätverk inom förskola och grundläggande utbildning finns till för kommunernas nätverk, staten, företag och andra centrala aktörer. Nätverket ska stöda digitaliseringen. Nätverket fungerar som paraply för digitalisering inom grundläggande utbildning och förskoleundervisning. Varje organisation hämtar med sig kunskap och information till nätverket​

Mål för nätverket av digitaliseringsnätverk inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen​

 1. Vi upprätthåller en aktuell bild av läget inom olika delområden av digitaliseringen inom fostran, undervisning och utbildning i Finland.
 2. Vi lyfter fram aktuella frågor till samma bord genom en gemensam dialog, sätter upp mål och följer tillsammans hur arbetet framskrider och målen nås. 
 3. Vi arbetar i våra egna organisationer och i nätverket för att hitta lösningar och uppnå målen.
 4. Vi delar med oss av välfungerande lösningar och modeller inom och utanför nätverket.

Vi delar med oss av välfungerande lösningar och modeller inom och utanför nätverket.

 1. Nätverket för digitaliseringsnätverk är öppet för alla. Alla deltagare förutsätts binda sig till nätverkets mål och spelregler. Alla har en möjlighet att lägga fram initiativ för nätverket
 2. Nätverket sammanträder flexibelt, men minst två gånger per år. Nätverket har ingen separat finansiering och verksamheten sker på egen bekostnad. Nätverket sammanträder i regel i någon av de medverkande organisationernas lokaler. 
 3. Nätverket informerar om sitt arbete på ett gemensamt överenskommet, allmänt och öppet sätt. Det görs ett sammandrag av nätverkets möten över de teman som behandlats.​
 4. Nätverkets arbete förbereds av en beredningsgrupp vars sammansättning vid behov kan kompletteras eller medlemmar bytas ut. Ansvaret för beredningen roterar årligen. 
 5. Mellan nätverkets möten förbinder sig beredningsgruppen att föra de frågor vidare som tagits upp i nätverket.
 6. Nätverket har tillgång till en plattform som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen där man kan samverka mellan mötena och föra fram initiativ. 
 7. Nätverkets mål, spelregler och arbetssätt samt nätverkets verksamhet och omfattning utvärderas och utvecklas under arbetets gång. 

Kommande träffar

Nätverkets följande träff blir 12.3.2024 på Kommunernas hus (enbart på plats denna gång) med temat AI. Mer information snart. Nätverkets språk är finska. 
Anmälan senast 22.2 här

 

Öppna alla

Förberedande arbetsgrupp

Förberedande arbetsgrupp

UKM: Tero Huttunen, Anna-Kaisa Berisha​

UBS: Päivi Leppänen, Juho Helminen​

Kummunförbundet: Minna Lindberg (ansvarsperson)​

Kommunerna: Teemu Heino (Björneborgs region), Jari Harvio (DigiKilta)​

Företag: Jukka Kilpiä (Apple), Teemu Lehtonen (Visma)​

Forskare/universitet: Jarmo Viteli (Tampereen yliopisto/ITK), Erika Tanhua-Piiroinen (Tampereen yliopisto), Sanna Oinas (Turun yliopisto).​

Kontaktpersoner för nätverket av digitaliseringsnätverk inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen: ​
undervisnings och kulturministeriet: Anna-Kaisa Berisha (anna-kaisa.berisha@gov.fi) ​

Utbildningsstyrelsen: Juho Helminen (juho.helminen@oph.fi)​
Kommunförbundet: Minna Lindberg (minna.lindberg@kuntaliitto.fi)​

Organisationer som medverkar i nätverket​

Nationella organisationer: Kommunförbundet, UKM, UBS, Bildningsarbetsgivarna, OAJ, Suomen eOppimiskeskus, Sitra​

Kommunnätverk: Digikilta, DigiOne, Rusko, Porin seutu, Kuumakunnat, Kuopion seutu, Päijät-Häme​

FÖretag: Apple, Google, Microsoft, Visma, Edtech Finland, Sanoma Pro, Otava, Schildsts & Söderström, Studeo, Oppiva verkosto, Edita, Saarni Learning, COSS, Studeo, EdTech Finland, Opinsys, Four Ferries, Music Fairytales, Edulyzer,​

Universitet/forskare: Helsingin yliopisto (innokas verkosto), Lapin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto/TRIM, eNorssi​