Juridik

Kommunförbundet bevakar kommunsektorns intressen i lagberedningen. Kommunförbundets jurister ger råd och hjälper kommunerna och samkommunerna samt deras förtroendevalda i juridiska frågor.

Vi ger råd per telefon och e-post, skriver utlåtanden, utarbetar handledningar och publikationer och förvaltar en heltäckande webbservice. Dessutom utbildar vi genom förbundets dotterbolag FCG (fcg.fi) kommunproffs och förtroendevalda.

Vi betjänar i första hand per e-post

Juridiska enheten svara årligen på cirka 4 500 frågor från våra medlemsorganisationer och på Kommunförbundets nivå är antalet mer än det dubbla. För en smidig service ber vi er i första hand använda vår e-postservice. 

I anslutning till juridiska enheten finns enheten för offentlig upphandling som har en egen webbplats för avgiftsfri rådgivning till kommunala upphandlingsexperter och andra upphandlande enheter hankinnat.fi.

Kommunförbundets jurister arbetar i flera enheter

Kommunförbundets enheter ger råd i juridiska frågor inom sina egna områden. Se följande:

KT Kommunarbetsgivarna (kt.fi) ger via sin e-postservice råd i juridiska frågor som gäller kollektivavtal.

Graf

Livskraftsindikator - hur går det för din kommun?

Livskraftsindikatorn säger åt vilket håll kommunen är på väg. Du kan undersöka en enskild kommuns livskraft jämfört med grannkommunerna eller andra kommungrupper. Livskraften har bedömts bland annat enligt förändringar i befolkningen, arbetsplatserna och utbildningsgraden. 

lateral-image-left