Juridik

Kommunförbundet bevakar kommunsektorns intressen i lagberedningen. Kommunförbundets jurister ger råd och hjälper kommunerna och samkommunerna samt deras förtroendevalda i juridiska frågor.

Vi ger råd per telefon och e-post, skriver utlåtanden, utarbetar handledningar och publikationer och förvaltar en heltäckande webbservice. Dessutom utbildar vi genom förbundets dotterbolag FCG (fcg.fi) kommunproffs och förtroendevalda.

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 13 juni 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-left

Vi betjänar i första hand per e-post

Juridiska enheten svara årligen på cirka 4 500 frågor från våra medlemsorganisationer och på Kommunförbundets nivå är antalet mer än det dubbla. För en smidig service ber vi er i första hand använda vår e-postservice. 

I anslutning till juridiska enheten finns enheten för offentlig upphandling som har en egen webbplats för avgiftsfri rådgivning till kommunala upphandlingsexperter och andra upphandlande enheter hankinnat.fi.

KT Kommunarbetsgivarna (kt.fi) ger via sin e-postservice råd i juridiska frågor som gäller kollektivavtal.

Senaste publikationer