Juridik

Kommunförbundet bevakar kommunsektorns intressen i lagberedningen. Kommunförbundets jurister ger råd och hjälper kommunerna och samkommunerna samt deras förtroendevalda i juridiska frågor.

Vi ger råd per telefon och e-post, skriver utlåtanden, utarbetar handledningar och publikationer och förvaltar en heltäckande webbservice. Dessutom utbildar vi genom förbundets dotterbolag FCG (fcg.fi) kommunproffs och förtroendevalda.

Vi betjänar i första hand per e-post

Juridiska enheten svara årligen på cirka 4 500 frågor från våra medlemsorganisationer och på Kommunförbundets nivå är antalet mer än det dubbla. För en smidig service ber vi er i första hand använda vår e-postservice. 

I anslutning till juridiska enheten finns enheten för offentlig upphandling som har en egen webbplats för avgiftsfri rådgivning till kommunala upphandlingsexperter och andra upphandlande enheter hankinnat.fi.

Kommunförbundets jurister arbetar i flera enheter

Kommunförbundets enheter ger råd i juridiska frågor inom sina egna områden. Se följande:

KT Kommunarbetsgivarna (kt.fi) ger via sin e-postservice råd i juridiska frågor som gäller kollektivavtal.

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 18 april 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-left