Chefsekonomens spalt

Minna Punakallio

Välkommen till chefsekonom Minna Punakallios spalt! Här behandlar jag aktuella ekonomiska frågor. Här finns också nyttiga diaserier och föreläsningsmaterial.

På den här sidan har vi mina nyaste texter. Alla mina bloggar finns här, många också på svenska.

Följ mig på Twitter: @MinnaPunakallio

Nya texter

Löneuppgörelsen inom kommunsektorn startade ett femårigt löneutvecklingsprogram

13.6.2022 Inom kommunsektorn nåddes i början av juni, kanske något överraskande, en treårig löneuppgörelse som garanterar arbetsfred för kommunsektorn fram till slutet av april 2025. De första allmänna förhöjningarna på två procent betalas retroaktivt till de anställda redan från 1.6.2022 och en justeringspott på cirka 0,50 procent betalas i början av oktober i år. Läs hela översikten

24.5.2022 Kommunerna och staten håller som bäst på att förbereda budgetramarna för 2023. Den offentliga sektorns ekonomiska grund nästa år ser i dagens läge osäker ut men samtidigt kan en stadig om än svag tillväxt skönjas. Läs hela översikten

Rysslands attack mot Ukraina skapar en ny järnridå längs Europas gränser och försämrar kraftigt framtidsutsikterna

8.3.2022 För närvarande är det omöjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma krigets konsekvenser för Finland. Kriget kommer dock oundvikligen att minska den tidigare prognostiserade ekonomiska tillväxten. Läs hela översikten

Ekonomisk översikt: Spurten i ekonomin år 2021 syns ännu år 2022

27.1.2022 Trots att coronapandemin blivit utdragen och gått i vågor har attackerna mot de samhällsekonomiska tillväxtsiffrorna varit lindrigare i Finland än till exempel under finanskrisen och depressionen i början av 1990-talet. Bruttonationalprodukten minskade år 2020 betydligt mindre än i EU-området i snitt och den återhämtning som inleddes i fjol fortsatte stabilt under slutet av året. Läs hela översikten

Statistiken över kommunekonomin för det tredje kvartalet blev klar – coronapandemin har inte försvagat kommunekonomin

30.11.2021 Kommunerna beslutade i mitten av november om sina skattesatser för 2022 under rätt exceptionella omständigheter i skuggan av COVID-19-pandemin. Omständigheterna är exceptionella också på grund av den förestående social- och hälsovårdsreformen. Trots dessa exceptionella faktorer var kommunernas beslut om skattesatserna för 2022 ovanligt måttfulla. Den grundläggande förklaringen är att läget i den kommunala ekonomin för 2021 och 2022 ser starkare ut än för några månader sedan. Läs hela översikten

  Kasta också en blick på det här

  Öppna alla

  Bilder och figurer om kommunalekonomi

  Årsklocka för den kommunala ekonomin

  Årsklocka för den kommunala ekonomin

  Andel av BNP och sysselsatta

  Utvecklingen av antalet sysselsatta inom kommunsektorn

  Läs mer om dessa teman

  Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

  Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

  Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

  Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

  Kaffe med Uffe

  En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
  Läs mera: Kaffe med Uffe