Chefsekonomens spalt

Minna Punakallio

Välkommen till chefsekonom Minna Punakallios spalt! Här behandlar jag aktuella ekonomiska frågor. Längre ned på sidan finns också nyttiga diaserier och föreläsningsmaterial och mina tips

Följ mig på Twitter: @MinnaPunakallio

Öppna alla

Bilder och figurer om kommunalekonomi

Årsklocka för den kommunala ekonomin

Årsklocka för den kommunala ekonomin

Andel av BNP och sysselsatta

Utvecklingen av antalet sysselsatta inom kommunsektorn

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe