Samhällen och markanvändning

Boende

Vi är med och utvecklar kommunernas bostadspolitik. Vi utarbetar initiativ och bostadspolitiska utredningar och bevakar kommunernas intressen. Dessutom ger vi råd och utbildar kommunerna i bostadsbyggande, i specialfrågor kring byggande och ombyggnad och i hantering och underhåll av bostadsfastigheter.                              

Tilläggsuppgifter:

Blogg

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.