Samhällen och markanvändning

Boende

Vi är med och utvecklar kommunernas bostadspolitik. Vi utarbetar initiativ och bostadspolitiska utredningar och bevakar kommunernas intressen. Dessutom ger vi råd och utbildar kommunerna i bostadsbyggande, i specialfrågor kring byggande och ombyggnad och i hantering och underhåll av bostadsfastigheter.                              

Tilläggsuppgifter:

Blogg

Laura Hassi

Laura Hassi

specialsakkunnig, boende
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Ansvarsområden
  • utveckling av boendet i kommunerna
  • kommunal service i boendefrågor
  • påverkansarbete inom den nationella bostadspolitiken och dess bestämmelser
Läs mer om dessa teman