Stadspolitik

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp

Arbetsgruppen följer frågor som är aktuella för städernas utveckling och tar ur städernas perspektiv ställning till ärenden som kommer upp i beslutsfattandet inom staten och inom Kommunförbundet.

Syftet är att effektivt lyfta fram specialfrågor kring de största städerna. Arbetsgruppen ger städerna ett forum för diskussioner kring teman som gäller städer och för ställningstaganden kring aktuella frågor. Arbetsgruppen är dessutom ett forum för utbyte av erfarenheter och förmedling av god praxis i frågor som anknyter till ledningen av städer.

Den stadspolitiska arbetsgruppens sammansättning och sekretariat

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp består av stadsdirektörerna i de 23 största städerna (över 50 000 invånare) och i landskapscentrumen.

Det praktiska arbetet koncentrerar sig främst på frågor som i Finland är typiska för stora städer och landskapens centralorter. Också mellan dessa städer förekommer det skillnader som arbetsgruppen kan lyfta fram och behandla, bland annat särskilda frågor för de allra största städerna.

Till arbetsgruppen hör stadsdirektörerna i de 23 största städerna. Arbetsgruppens sammansättning:

Minna Arve, stadsdirektör

Åbo stad

Esa Sirviö, stadsdirektörKotka stad

Timo Halonen, stadsdirektör

S:t Michels stad

Jarkko Huovinen, direktör

Finlands Kommunförbund

Tomas Häyry, stadsdirektör

Vasa stad

Lauri Inna, stadsdirektör

Salo stad

Kimmo Jarva, stadsdirektör

Villmanstrands stad

Kari Karjalainen, stadsdirektör

Joensuu stad

Timo Kenakkala, stadsdirektör

Tavastehus stad

Timo Koivisto, stadsdirektör

Jyväskylä stad

Minna Karhunen, verkställande direktör

Finlands Kommunförbund, ordf.

Päivi Laajala, stadsdirektör

Uleåborgs stad

Esko Lotvonen, stadsdirektör

Rovaniemi stad

Aino-Maija Luukkonen, stadsdirektör

Björneborgs stad

Lauri Lyly, borgmästare

Tammerfors stad

Stina Mattila, stadsdirektör

Karleby stad

Pekka Timonen, stadsdirektör

Lahtis stad

Jukka Mäkelä, stadsdirektör

Esbo stad

Ritva Viljanen, stadsdirektör

Vanda stad

Jarmo Pirhonen, stadsdirektör

Kuopio stad

Jorma Rasinmäki, stadsdirektör

Seinäjoki stad

Marita Toikka, stadsdirektör

Kouvola stad

Jari Tolonen, stadsdirektör

Kajana stad

Juhana Vartiainen, borgmästare

Helsingfors stad

Också städernas sakkunniga deltar i beredningen. Antalet sakkunniga som deltar i arbetet utökas enligt behov med Kommunförbundets sakkunniga inom olika områden. Ordförande för arbetsgruppen är Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Sekreterare för arbetsgruppen är Henrik Lönnqvist, chef för stadsforskningen vid Kommunförbundet.

Läs mer om dessa teman