Klimatkommunerna

Kommunförbundets plattform KlimatKommunerna stöder kommunerna i deras klimatarbete. 

Största delen av finländarna bor i kommuner där man gått in för målinriktat klimatarbete. Kommunernas ambitiösa klimatmål har höjts ordentligt under de senaste åren – 45 procent av finländarna bor också i kommuner som siktar på att bli klimatneutrala senast 2030.

Kommunförbundets mål är att samordna kommunernas, regionernas och landskapens klimatarbete samt olika projekt och nätverk. KlimatKommunerna är en plattform för kommunikation och interaktion mellan och utanför nätverken.

Följ kommunernas klimatarbete i sociala medier med hashtaggen #ilmastokunnat, anslut dig till en e-postlista (på finska) eller kom med på möten.

Läs mera:

Ilmastotyön tukipaketti

Hur kan kommunerna påverka klimatförändringen? Nu finns ett stödpaket till stöd för kommunernas klimatarbete

Kommunförbundet har publicerat ett stödpaket för kommunernas klimatarbete. Paketet innehåller en video och en handbok som är avsedda att stödja kommunernas ledning och beslutsfattare för en helhetssyn och planeringen av klimatarbetet.

lateral-image-left

Anpassning till klimatförändringen i kommunen

Klimatförändringen är en risk för kommunernas verksamhet, och de eventuella konsekvenserna måste beaktas i beslutsfattandet och i planeringen av verksamheten och ekonomin. Anpassningen till och beredskapen inför den föränderliga miljön kräver att klimatkonsekvenserna beaktas inom alla sektorer.

lateral-image-right
Läs mer om dessa teman