Miljö

Miljövård

I fråga om miljövård främjar enheten för regioner och samhällen vid Finlands Kommunförbund kommunernas möjligheter att skapa och garantera en god miljö. En god miljö utgör grundvalen för en livskraftig kommun. Den bygger på en hållbar användning av naturtillgångar, bevarande av naturens produktionsförmåga och mångfald samt en trivsam livsmiljö och förutsättningar för näringsverksamhet. Kommuninvånarna bör kunna påverka alla dessa faktorer.

Enhetens uppgifter inom miljövården är att stödja kommunerna i deras myndighetsuppgifter, planering och övriga åtgärder som gäller luftvård, bekämpning av klimatförändringen, vattenvård, markskydd, avfallshantering, bullerbekämpning, hållbar användning av naturtillgångar och naturvård. Enheten främjar också kommunernas arbete för hållbar utveckling.

Miljöskyddslagstiftning 

Mer information

Miira Riipinen

Förnamn
Miira
Efternamn
Riipinen
direktör, regioner och samhällen

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2106
Mobiltelefon
+358 40 824 4401
Ansvarsområden
  • Utveckling och uppföljning av kommunernas miljövårdsförvaltning
  • Främjande av kommunernas miljövård
  • Vatten- och naturvård
  • Klimatförändring
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar utveckling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för samhälle och miljö
Twitterkonto