Kommunförbundets bildningspolitiska program

Riktlinjer för bildningen 2030

Riktlinjer för bildningen är Finlands Kommunförbunds bildningspolitiska program, där riktlinjerna för Kommunförbundets centrala mål inom bildningspolitiken dras upp fram till 2030. Programmet baserar sig på Kommunförbundets strategi 2017–2021 Finlands framgång skapas lokalt. Med hjälp av tyngdpunkterna i strategin – steget före, samarbete över gränserna och nyskapande kultur – har de kommande årens ändringsbehov identifierats i programmet.

Kommunförbundets regeringen godkände programmet 19.9.2019.

Klimatförändringen – tjänster och livsföring på ett hållbart sätt

narrow

Mångsidig delaktighet och förnyat beslutsfattande – alla påverkar

narrow

Befolkningen och den regionala särutvecklingen – uppgifter och ansvar omfördelas

narrow

Bildningskommunen ger möjligheter – samarbete, partnerskap och nätverkande som tillvägagångssätt

narrow

Välfärd för alla – bildningen bär

narrow

Kontinuerligt lärande – kunnande och skapande hela livet

narrow

Resurser för framtiden – finansieringen för kommunernas bildningstjänster måste utökas

narrow

Kommunförbundet betjänar, bevakar kommunernas intressen och utvecklar bildningstjänsterna

narrow

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe