Kriget i Ukraina: samlade anvisningar som stöd för kommunernas verksamhet

På den har sidan har vi samlat information för kommunerna om konsekvenserna av kriget i Ukraina och beredskapsfrågor.

Kommunförbundet förmedlar information

Vi har skickat ut en promemoria till kommunerna om konsekvenserna av situationen mellan Ryssland och Ukraina. Vi förmedlar aktuell information till kommunerna, främjar samarbetet mellan myndigheterna och kommunerna samt strävar efter att erbjuda stöd bland annat i beredskapsfrågor.

Vi informerar om aktuella frågor via Kommunförbundets offentliga kanaler och kommunnätverken. 

Utrikesministeriet bereder som bäst riktlinjer och anvisningar för det gränsöverskridande samarbetet och om samarbetet med Ryssland i allmänhet.

Kommunförbundets anvisningar

Kommunförbundets anvisningar till kommunerna:

 

Open all

Vänortsrelationer och partnerskapsavtal

Kommunförbundet rekommenderar att vänortsverksamheten avbryts tills vidare och att man avstår från att inleda nya verksamheter med ryska städer och kommuner.

Finland iakttar EU:s riktlinjer om samarbetet med Ryssland. Vi följer situationen och eventuella uppdateringar av riktlinjerna.

Projekt för samarbete med Ryssland

Anvisningar i fråga om finansieringsinstrument som omfattas av EU-finansiering och nationell finansiering utarbetas som bäst för finansiärerna. Information om detta utlovas senare. I praktiken innebär den avbrutna betalningstrafiken att genomförandet av projekt som riktas till Ryssland inom EU:s program för samarbete över de yttre gränserna upphör.

Också alla utbetalningar till ryska partner under den utgående programperioden inom ramen för Interregprogrammet för Östersjöområdet (BSR) fryses omedelbart. Det är inte att rekommendera att ryska partner tas med i projekten i den första ansökningsomgången under den nya programperioden.

Kommunförbundet förmedlar information allt eftersom sådan finns att tillgå. Kommunförbundets rekommendation är att några nya projekt inte inleds tills vidare.

Åtgärder i samband med migrationshantering

Läget i Ukraina ger upphov till flyktingströmmar i Europa. För närvarande är bedömningarna måttfulla och risken för massinvandring till Finland anses tills vidare inte sannolik.

Ukrainska medborgare kan ta sig utan visum till EU med ett biometriskt pass. Uppehållsrätten är då 3 månader. 

Ukrainas vänorter eller städer med ukrainska sammanslutningar kan också komma att bli kontaktade om behov av inkvartering.

En beredskapsplan för massinvandring (Laajamittaisen maahantulon valmiussuunnitelman malli) finns på vår webbsida. Handboken utkommer på svenska i mars-april. 

Olika nationaliteter på hemmaplan

Konflikten i Ukraina kan orsaka spänningar mellan människor i det dagliga livet också i Finland. Det gäller att på alla sätt förhindra att det uppstår motsättningar.

En del kommuner har redan snabbt vidtagit åtgärder, till exempel genom information och diskussioner i skolorna.

Humanitär hjälp

Kommunförbundet uppmanar kommunerna och landskapsförbunden att utifrån de egna möjligheterna stödja sina vänorter och lokalförvaltningen i Ukraina via tillförlitliga aktörer.
Kommunerna bör ändå beakta den egna försörjningsberedskapen då stödfrågor övervägs.

Direkt webbsändning: Hur påverkar kriget i Ukraina kommunerna?

Med anledning av Rysslands attack på Ukraina har Huomenta kunnat (God morgon, kommuner) en extrainsatt sändning fredagen den 4 mars kl. 9-10. I sändningen diskuterar vi hur läget i Ukraina påverkar ekonomin, tillgången på varor och kommunernas beredskap.

I programmet som sänds direkt och simultantolkas till svenska medverkar:

 • Minna Karhunen, Kommunförbundets verkställande direktör
 • Katri Pynnöniemi biträdande professor vid Helsingfors universitet och Försvarshögskolan. Pynnöniemi forskar i Rysslands säkerhetspolitik
 • Tommi Laurinen, direktör för räddningsväsende och beredskap vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Ari Korhonen, sakkunnig inom beredskap och säkerhet

Sändningen simultantolkas till svenska av Linn Wilhelmsson. Evenemanget är öppet för alla. Inspelningen kan ses i efterhand.

Kommunförbundets ställningstagande

Kommunförbundet fördömer i linje med Finlands ståndpunkt skarpt de militära aktioner som Ryssland har inlett i Ukraina. Finland stöder starkt Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet. Rysslands krigshandlingar har orsakat ett omfattande humanitärt nödläge i Ukraina.

Kommunförbundet har tillsammans med städerna Uleåborg, Tammerfors och Lahtis undertecknat ett ställningstagande 24.2.2022 för vänorter och lokalförvaltningen i Ukraina.

Ställningstaganden av CEMR och Regionkommittén

Kommunernas och regionernas paraplyorganisation CEMR (Council of European Municipalities and Regions) har på sin webbplats tagit ställning till situationen i Ukraina external link.

Europeiska regionkommittén har på sin webbplats publicerat en förklaring om solidaritet med Ukraina external link.  

Statistik: antalet personer med ukrainsk eller rysk bakgrund i kommunerna i Finland

I bibliotekens nationella webbtjänst finns samlad statistik om antalet personer med ukrainsk eller rysk bakgrund i kommunerna i Finland. Se också databastabellerna på Statistikcentralens webb. Materialet täcker följande uppgifter:

 • antalet personer med ukrainsk bakgrund per kommun
 • antalet personer med rysk bakgrund per kommun
 • språkfördelningen i Ukraina
 • arbetstillstånd som beviljats ukrainska säsongsarbetare.

Nyhet: De finländska kommunerna behöver en omfattande beredskap för ekonomiska problem och säkerhetshot – beredskapen är god

Rysslands attack mot Ukraina har mångfasetterade och globala konsekvenser. Även kommunerna i Finland måste nu förbereda sig i så stor utsträckning som möjligt på de ekonomiska konsekvenserna samt på att förbättra säkerheten och hjälpa ukrainare som flyr från kriget.

Läs mer

tags
Laura Parsama

Laura Parsama

Chef för internationella ärenden
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, Internationella teamet
Ansvarsområden
 • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
 • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
 • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk