Finlands Kommunförbund

Finlands Kommunförbund är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner och erbjuder sakkunnig- och informationstjänster. Finlands kommuner och städer är medlemmar i Kommunförbundet. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de övriga samkommunerna samt kommunalt anknutna aktiebolag omfattas av vår verksamhet.

Vårt mål är att kommunerna, regionerna och Kommunförbundet ska vara framsynta och på så sätt ligga steget före i utvecklingen, bygga ett gränsöverskridande samarbete och främja en nyskapande kultur.

Vid Kommunförbundet arbetar drygt 170 personer som är väl förtrogna med kommunsektorn. Kommunförbundets dotterbolag är FCG Finnish Consulting Group Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och KL-Kustannus Oy. Här hittar du information om Kommunförbundets organisation och beslutsfattande

Minna Karhunen är Kommunförbundets verkställande direktör. Timo Reina och Hanna Tainio är vice verkställande direktörer. Kommunförbundets verksamhet styrs av förbundsdelegationen och styrelsen.

Vår styrka är kompetens på många områden och en helhetssyn på kommunernas och regionernas verksamhet. Utgångspunkten för Kommunförbundets verksamhet är att stärka självstyrelsen och livskraften samt invånarnas välfärd och demokratin.

Kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga.
lateral-image-right

Statistik och fakta

Kommunförbundet erbjuder i enlighet kommun- och regionspecifika informationstjänster. Kommunförbundet gör också uppdateringsutredningar och årsstatistik bland annat om kommunernas förtroendevalda och organ.
lateral-image-left

Kommunförbundets evenemang

I evenemangskalendern hittar du Kommunförbundets och förbundskoncernens svenskspråkiga evenemang.
lateral-image-right

Kommunförbundet som utvecklingspartner

Låt oss utveckla världens bästa kommunsektor tillsammans!
lateral-image-left
Människor på isen

Cirkulär och utlåtanden

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter.
narrow
Elev i skolan

Kommunförbundets nyhetsbrev

Kommunförbundet ger ut nyhetsbrev om olika verksamhetsområden och projekt. Nyhetsbreven riktar sig till sakkunniga inom kommunsektorn och till kommunernas förtroendevalda
narrow
Två kvinnor i bibliotek

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar våra medlemmar på svenska och finska. Bekanta dig med vår svenska service!
lateral-image-left

Organisation och beslutsfattande

Strategi och framtid

Medlemsservice

Kommunförbundets historia

Registratur och arkiv

Presstjänst

Kontaktuppgifter

Heders- och förtjänsttecken

Folk på piknik

Finlands framgång skapas lokalt

Kommunförbundets strategi ”Finlands framgång skapas lokalt” ger Kommunförbundets verksamhet och beslutsfattande en gemensam riktning mitt under förändringarna.

lateral-image-left
Två men surfar

Kommunförbundet som arbetsgivare

Vi erbjuder en enastående arbetsmiljö i en sakkunnigorganisation. Vår styrka är kompetens på många områden och en helhetssyn på kommunernas verksamhet och verksamhetsförutsättningar.
lateral-image-right
Barn på bibliotek

Kommunforbundets verksamhetsportfölj

Kommunförbundets verksamhetsportfölj ger en inblick i förbundets verksamhet inom intressebevakning, projekt och nätverk.
lateral-image-left