Europeiska unionens regionkommitté

Europeiska unionens regionkommitté är en officiell EU-institution som ska höras i beredningen av ärenden som berör regionerna och kommunerna. Regionkommittén ger yttranden till kommissionen, rådet och parlamentet i olika frågor som gäller EU-lagstiftningen, bland annat sysselsättning, social- och hälsovård, miljö, digitalisering och regionalpolitik. Regionkommittén bereder årligen 50–80 yttranden.

Regionkommittén består av sammanlagt 329 representanter. Finlands delegation i kommittén består av nio ledamöter och nio suppleanter som företräder kommunerna och landskapen. Ledamöterna i kommittén utses av ministerrådet. Statsrådet föreslår Finlands representanter. De nuvarande ledamöterna valdes för en mandatperiod på fem år, dvs. 2020–2025. Kommunförbundet fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.

Regionkommitténs organ

Regionkommitténs organ är arbetsutskottet, plenum och sex utskott. Apostolos Tzitzikostas från Grekland fungerar som ordförande för EU:s Regionkommitté.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ansvarar för hur kommitténs arbete organiseras, utarbetar kommitténs politiska program och beslutar om utarbetandet av yttranden. Finlands medlemmar i utskottet är Markku Markkula och Anne Karjalainen. Markku Markkulas personliga suppleant är Sari Rautio från Tavastehus och Anne Karjalainens personliga suppleant är Mikkel Näkkäläjärvi från Rovaniemi.

Plenarsessionen

Plenarsessionen är ett möte som sammankommer fem till sex gånger om året och där deltar alla ledamöter i kommittén.

Utskotten

Regionkommitténs utskott bereder utkast till yttranden och ordnar konferenser om frågor som gäller deras respektive fackområden. Det finns sex utskott:

 • Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER)
  • Finlands medlemmar är Bert Häggblom, Sari Rautio och Mirja Vehkaperä
 • Utskottet för ekonomisk politik (ECON)
  • Finlands medlemmar är Mikko Aaltonen, Ilpo Heltimoinen och Mikkel Näkkäläjärvi
 • Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC)
  • Finlands medlemmar är Anne Karjalainen (utskottets ordförande), Mikko Aaltonen och Markku Markkula (permanent suppleant Jari Andersson).
 • Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX)
  • Finlands medlemmar är Mikkel Näkkäläjärvi och Sari Rautio (permanent suppleant Pauliina Haijanen).
 • Utskottet för naturresurser (NAT)
  • Finlands medlemmar är Bert Häggblom, Ilpo Heltimoinen och Mirja Vehkaperä (permanent suppleant Pekka Myllymäki).
 • Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE)
  • Finlands medlemmar är Anne Karjalainen (permanent suppleant Sanna Rissanen) och Markku Markkula.

 

Läs mer:

 •