Kommunernas och samkommunernas leverantörsfakturor

Kommuner och samkommuner får leverantörsfakturor från sina leverantörer för produkter, investeringar eller tjänster.

Leverantörsfakturornas offentlighet

Leverantörsfakturorna är i princip offentliga myndighetshandlingar, så det är möjligt att begära information om dem. I leverantörsfakturorna kan det dock ingå sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter för firmor. Sekretessbelagda uppgifter får inte lämnas ut. Innan personuppgifter lämnas ut måste man alltså utreda om den som begär att få ta del av uppgifterna har rätt att behandla sådana uppgifter. För till exempel privata eller journalistiska ändamål får man alltid behandla också personuppgifter, men inte för kommersiella ändamål.

Öppnande av data om leverantörsfakturor, dvs. publicering

När man öppnar data om leverantörsfakturor publiceras de fält som hänför sig till fakturornas innehåll som en formbunden datapost till exempel på webbplatsen avoindata.fi. Fält som publiceras är bland annat leverantörens namn och FO-nummer, fakturabelopp och kontonummer i bokföringen. I Kommunförbundets rekommendation fastställs vilka fält som publiceras.

Att publicera öppna data om leverantörsfakturor är frivilligt för kommunerna och samkommunerna. Det kan vara nyttigt att publicera informationen eftersom det främjar öppenheten i kommunen, vilket stärker demokratin och stödjer kostnadsmedvetenheten i kommunens verksamhet. Då informationen om leverantörsfakturor i kommunens ekonomiförvaltningssystem görs tillgänglig för allmänheten i en lätthanterligare form, kan det också främja planeringen och ledningen av kommunens verksamhet.

Vad publicering av öppna data om leverantörsfakturor innebär och vem som har nytta av det


Varför och hur Borgå och Villmanstrand publicerade öppna data om sina leverantörsfakturor (på finska)

 


Öppna data om leverantörsfakturor, vad kräver dataskyddet och offentlighetslagen?

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe