Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor för byggentreprenader

I princip kan avtalsparterna i ett byggentreprenadkontrakt formulera kontraktet som de vill.

Att förhandla fram ett kontrakt från början tar ändå tid och orsakar betydande kostnader, och därför tillämpar man i byggentreprenadkontrakt vanligen sektoraktörernas gemensamma allmänna avtalsvillkor, såsom  allmänna avtalsvillkor för byggentreprenader (YSE 1998), allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet (KSE 2013) och allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter (RYHT 2000).

YSE 1998

De gällande allmänna avtalsvillkoren som förhandlats fram för egentliga byggentreprenader är från år 1998. YSE 1998 är inte någon lag, utan en samling av avtalsvillkor som entreprenörs- och beställarparten gemensamt förhandlat fram och som utöver kontraktet kan tillämpas på enskilda byggherreprojekt.

Villkoren YSE 1998 är avsedda att tillämpas genom hela entreprenadkedjan, också på parallella entreprenader och underentreprenader. De används i regel vid byggentreprenader mellan näringsidkare.

Det är tillrådligt att alltid avtala om alla frågor som är viktiga för entreprenaden i entreprenadkontraktet eller åtminstone hänvisa till YSE 1998. Det lönar sig alltid att överväga tillämpningen av YSE 1998 från fall till fall. Och eftersom villkoren YSE 1998 inte är detsamma som lagbestämmelser kan parterna naturligtvis ingå ett entreprenadkontrakt också utan dem, antingen helt eller delvis. Om man önskar tillämpa YSE 1998 på ett kontraktsförhållande, ska detta skrivas in i själva kontraktet.

Tillämpningen av YSE 1998

Parterna kan alltså antingen tillämpa eller låta bli att tillämpa YSE 1998 på sitt kontraktsförhållande. Det vanligaste är förmodligen att tillämpa villkoren som sådana, men det är också möjligt att tillämpa en del av dem och lämna resten utanför kontraktet.

Därutöver kan parterna tillämpa YSE 1998 anpassat från fall till fall: då anpassas en del av villkorspunkterna så att de lämpar sig bättre för parternas syfte.

För vissa villkor ska avvikelsen göras i entreprenadkontraktet (t.ex. överenskommelse om garantibelopp, YSE 36 §). En del av villkoren är däremot sådana att man kan avvika från dem också i de kontraktsdokument som är underställda entreprenadkontraktet (t.ex. garantitid för byggprodukter, YSE 10 §).

Var hittar jag YSE 1998?

YSE 1998 finns på Bygginfos nätbokhandel:

Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, YSE 1998

tags