Avtal och skadestånd

Avtalsvillkor för byggentreprenader

I princip kan avtalsparterna i ett byggentreprenadkontrakt formulera kontraktet som de vill.

Att förhandla fram ett kontrakt från början tar ändå tid och orsakar betydande kostnader. Därför tillämpar man i byggentreprenadkontrakt vanligen branschorganisationernas gemensamma allmänna avtalsvillkor, såsom allmänna avtalsvillkor för byggentreprenader (YSE 1998), allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet (KSE 2013) och allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter (RYHT 2000).

Villkoren YSE 1998

De gällande allmänna avtalsvillkoren för egentliga byggentreprenader är från år 1998. Villkoren YSE 1998 motsvarar inte en lag, utan de är en samling av avtalsvillkor som entreprenörs- och beställarparterna förhandlat fram tillsammans och som utöver kontraktet kan tillämpas på enskilda byggherreprojekt.

Villkoren är avsedda att tillämpas genom hela entreprenadkedjan, också på parallella entreprenader och underentreprenader. De används i regel vid byggentreprenader mellan näringsidkare.

Det är bäst att alltid avtala om alla frågor som är viktiga för entreprenaden i entreprenadkontraktet eller åtminstone hänvisa till YSE 1998. Det lönar sig alltid att överväga tillämpningen av villkoren YSE 1998 från fall till fall. Eftersom villkoren YSE 1998 inte motsvarar lagbestämmelser kan parterna naturligtvis ingå ett entreprenadkontrakt också utan dem, antingen helt eller delvis. Om man vill tillämpa YSE 1998 på ett kontraktsförhållande, ska detta skrivas in i själva kontraktet.

Tillämpningen av YSE 1998

Parterna kan alltså antingen tillämpa eller låta bli att tillämpa YSE 1998 på sitt kontraktsförhållande. Det vanligaste är förmodligen att tillämpa villkoren som sådana, men det är också möjligt att tillämpa en del av dem och lämna resten utanför kontraktet.

Dessutom kan parterna tillämpa YSE 1998 genom att från fall till fall omformulera en del av villkorspunkterna så att de lämpar sig bättre för parternas syfte.

För vissa villkor ska avvikelsen göras i entreprenadkontraktet, till exempel överenskommelse om säkerheternas belopp, YSE 36 §. En del av villkoren är däremot sådana att man kan avvika från dem också i de kontraktsdokument som är underställda entreprenadkontraktet. Ett exempel på dessa är garantitiden för byggprodukter, YSE 10 §.

Var hittar jag villkoren YSE 1998?

YSE 1998 finns i Rakennustietos nätbutik. Villkoren granskades senast i december 2016. 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.