Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunförbundets informationsmöten om AN-reformen under år 2023

Kommunförbundet arrangerade under hösten en rad webbinarier under rubriken AN-tjänster 2024. Webbinarierna behandlade olika teman i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Kommunförbundets målsättning är att ge kommunerna relevant information om hur reformen framskrider, att stödja dem i beredningen och ge underlag för diskussion.

Webbinarierna streamades via Kunta.tv. De frågor och svar som togs upp under webbinarierna finns sammanställda på vår webbplats. Där finns också material från vårens informationsmöten samlade i rullgardinsmenyn längst ner på sidan.

 

AN-tjänster 2024 - webbinarierna 2023 enligt teman:

  • 4.9.2023 AN2024-steg för steg: Avtal

På svenska

På finska > mer info på Kunta.tv

  • 6.9.2023 Privata HR-företag som samarbetspartner med kommunens sysselsättningstjänster
  • 20.9.2023 Avtalen ska vara klara i slutet av oktober! Vad bör kommunerna beakta?
  • 4.10.2023 Tredje sektorns roll i AN-reformen
  • 18.10.2023 Integration
  • 1.11. 2023 Samarbetet med företagssektorn
  • 22.11.2023 Yrkesutbildningens roll i AN-reformen
  • 29.11.2023 Överföring av personal
  • 13.12. 2023 Kommunikation
Öppna alla

Tidigare evenemang

Tidigare infotillfällen:

23.8. Reilua meininkiä: Kuntien sopimuksellinen yhteistyö TE-palvelut 2024 -uudistuksessa

8.3.2023: Järjestämisvastuu

15.3. Palvelusuunnittelu

22.3. Rahoitus

29.3. Digiasiat

31.3. AN-reformen på svenska

5.4. Hankinnat

12.4. KOTO2024

19.4. TE-palvelut 2024 -uudistus kuntapäättäjille

25.4. Hajanaisesta selviin säveliin

26.4. Toimitilat ja omaisuus

24.5. Ammatillisen koulutuksen strateginen ohjaus

31.5. Järjestämisvastuu ja rahoitus

7.6. Työttömyysetuuksien kuntalaskutus

14.6. Elinkeinopalvelut: Ei saa unohtaa E:tä

Läs mer om dessa teman