Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunförbundets informationsmöten om AN-reformen

Kommunförbundet arrangerar under hösten en rad webbinarier under rubriken AN-tjänster 2024. Webbinarierna behandlar olika teman i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna. Målsättningen är att ge kommunerna relevant information om hur reformen framskrider, att stödja dem i beredningen och ge underlag för diskussion.

Med undantag för informationsmötet den 4.9 arrangeras webbinarierna onsdagar kl. 14-15. De kan följas via Kunta.tv. De frågor och svar som tas upp under webbinarierna sammanställs på vår webbplats. Där finns också vårens informationsmöten och material samlade i rullgardinsmenyn längst ner på sidan.

 

AN-tjänsterna 2024 - tidtabell för webbinarierna enligt teman:

  • 4.9. AN2024-steg för steg: Avtal

På svenska

På finska > mer info på Kunta.tv

  • 6.9. Privata HR-företag som samarbetspartner med kommunens sysselsättningstjänster
  • 20.9. Avtalen ska vara klara i slutet av oktober! Vad bör kommunerna beakta?
  • 4.10. Tredje sektorns roll i AN-reformen
  • 18.10 Integration
  • 1.11. Samarbetet med företagssektorn
  • 22.11. Yrkesutbildningens roll i AN-reformen
  • 29.11. Överföring av personal
  • 13.12. Kommunikation
Öppna alla

Tidigare evenemang

Tidigare infotillfällen:

23.8. Reilua meininkiä: Kuntien sopimuksellinen yhteistyö TE-palvelut 2024 -uudistuksessa

8.3.2023: Järjestämisvastuu

15.3. Palvelusuunnittelu

22.3. Rahoitus

29.3. Digiasiat

31.3. AN-reformen på svenska

5.4. Hankinnat

12.4. KOTO2024

19.4. TE-palvelut 2024 -uudistus kuntapäättäjille

25.4. Hajanaisesta selviin säveliin

26.4. Toimitilat ja omaisuus

24.5. Ammatillisen koulutuksen strateginen ohjaus

31.5. Järjestämisvastuu ja rahoitus

7.6. Työttömyysetuuksien kuntalaskutus

14.6. Elinkeinopalvelut: Ei saa unohtaa E:tä

Läs mer om dessa teman