Val

Välfärdsområdesval

Vid välfärdsområdesval utses välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med den 1 januari 2023. Valkretsen är välfärdsområdet.

Kandidaterna ställs upp för hela välfärdsområdet. Väljarna kan endast rösta på kandidater från det egna välfärdsområdet och resultatet räknas ut välfärdsområdesvis. Antalet ska bestämmas till ett udda tal enligt antalet invånare i välfärdsområdet.

Som ny valmyndighet bildas för varje välfärdsområde en valnämnd som har till uppgift att fastställa kandidatuppställningen och valresultatet vid välfärdsområdesval.

Välfärdsområdesval och kommunalval samtidigt

Det första välfärdsområdesvalet förrättades 23.1.2022. I fortsättningen förrättas välfärdsområdesval samtidigt som kommunalval. Följande kommunal- och välfärdsområdesval ordnas 13.4.2025.

Även om välfärdsområdesvalet ordnas i samband med kommunalvalet, är det valnämnden i välfärdsområdet som svarar för fastställandet av kandidatuppställningen och av valresultatet vid välfärdsområdesvalet.

Bestämmelser om rösträtt vid välfärdsområdesval och valbarhet till fullmäktige finns i lagen om välfärdsområden.
 

Läs mer

Våra cirkulär och material

Läs mer på webben

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.