Övriga organ i kommunen

Tillfälliga utskott

Fullmäktige kan tillsätta ett tillfälligt utskott att bereda ärenden som gäller återkallande av en förtroendevalds uppdrag och uppsägning av kommundirektören eller förflyttning av honom eller henne till andra uppgifter. Ett utskott kan också tillsättas med uppdrag att ge ett utlåtande eller granska förvaltningen.

Frågan om att tillsätta ett tillfälligt utskott blir aktuell antingen på framställning av kommunstyrelsen eller genom att minst en fjärdedel av ledamöterna i fullmäktige tar initiativ till en sådan åtgärd. När fullmäktige behandlar framställningen eller initiativet ska fullmäktige besluta om ett tillfälligt utskott tillsätts eller inte. Om fullmäktige beslutar att inte tillsätta ett utskott, förfaller ärendet.

Om fullmäktige däremot beslutar tillsätta ett utskott, ska utskottet höra parterna och bereda det egentliga ärendet för att avgöras av fullmäktige. Innan ärendet behandlas i fullmäktige ska utskottet be kommunstyrelsen ge ett utlåtande i ärendet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.