Kultur- och bibliotekstjänster

Kommunerna ordnar kulturtjänster och driver de allmänna biblioteken. Kommunerna kan också vara huvudmän för teatrar, orkestrar och museer samt ordna grundläggande konstundervisning. Kultur- och bibliotekstjänsterna är viktig basservice för kommuninvånarna. Kommunerna är viktiga för kulturverksamheten inom sitt område. De koordinerar, bildar nätverk och fungerar som en plattform för verksamheten. Kommunerna kan tillhandahålla tjänsterna själva, i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt.

Öppna alla

Ordnande av kulturverksamhet

Ordnande av biblioteksverksamhet

Statsandelssystemet för kultur- och biblioteksverksamhet

Konstfostran och grundläggande konstundervisning

Kunskapsunderlaget om kultur- och bibliotekstjänsterna

Kulturen och biblioteken som välfärdsservice – kulturell välfärd

Tävlingen Årets bibliotek