Indrivning

Preskription av en fordran

Lagen om preskription av fordran (728/2003), dvs. preskriptionslagen, är en sekundär allmän lag vars tillämpning begränsas av speciallagstiftning.

Utöver preskription av penningskulder gäller lagen också andra förpliktelser i fråga om pengar, varor, tjänster och andra prestationer. Till denna del avviker lagen från räntelagen, som bara gäller penningfordringar.

För tillämpningen av preskriptionslagen har det ingen betydelse om skulden uppstått på basis av ett avtal eller direkt med stöd av lagen. Den allmänna preskriptionstiden är tre år. I preskriptionslagen föreskrivs om hur preskriptionstiden kan avbrytas.

I fråga om kommunernas fordringar gäller preskriptionslagen privaträttsliga fordringar och skyldigheter. Tillämpningsbestämmelsen i 1 § i lagen är utformad så att 2 mom. i paragrafen anger undantag från lagens allmängiltighet.

tags
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
  • avtalsrätt
  • skadeståndsrätt
  • indrivning och preskription av fordringar
  • bolagsrätt
  • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister