Sysselsättningsområden

Vid ingången av 2025 blir arbets- och näringstjänsterna en del av varje kommuns lagstadgade uppgifter och därmed en del av varje kommuns basservice. I och med reformen inrättas 45 sysselsättningsområden i Finland, som ansvarar för den administrativa organiseringen av arbetskraftsservicen.

Läs mer om reformen av arbets- och näringstjänsterna (AN24)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman