Samhälle och miljö

Vi hjälper kommunerna att skapa en god miljö och organisera tjänster i lokalsamhällena. Målet är en hälsosam och trygg livsmiljö, en enhetlig samhällsstruktur och fungerande kommunalteknik. Vi uppmuntrar kommunerna att vara öppna och fatta ansvarsfulla och miljövänliga beslut inom markanvändningen, samhällsbyggandet och annat miljörelaterat beslutsfattande.
 

Reformen av markanvändnings- och bygglagen

Vi hjälper kommunerna att skapa en god miljö och organisera tjänster i lokalsamhällena. Målet är en hälsosam och trygg livsmiljö, en enhetlig samhällsstruktur och fungerande kommunalteknik. Vi uppmuntrar kommunerna att vara öppna och fatta ansvarsfulla och miljövänliga beslut inom markanvändningen

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information