Samhälle och miljö

Vi hjälper kommunerna att skapa en god miljö och organisera tjänster i lokalsamhällena. Målet är en hälsosam och trygg livsmiljö, en enhetlig samhällsstruktur och fungerande kommunalteknik. Vi uppmuntrar kommunerna att vara öppna och fatta ansvarsfulla och miljövänliga beslut inom markanvändningen, samhällsbyggandet och annat miljörelaterat beslutsfattande.

Närmare upplysningar:

Graf

Livskraftsindikator - hur går det för din kommun?

Livskraftsindikatorn säger åt vilket håll kommunen är på väg. Du kan undersöka en enskild kommuns livskraft jämfört med grannkommunerna eller andra kommungrupper. Livskraften har bedömts bland annat enligt förändringar i befolkningen, arbetsplatserna och utbildningsgraden. 

lateral-image-left