Kommunens organ

Övriga organ

Övriga kommunala organ enligt kommunallagen är bland annat

Kommunen ska ha en revisionsnämnd och en centralvalnämnd. Ett tillfälligt utskott är ett särskilt beredningsorgan som fullmäktige tillsätter att bereda ärenden som gäller återkallande av en förtroendevalds uppdrag och uppsägning av kommundirektören.

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.