Kommunens organ

Övriga organ

Övriga kommunala organ enligt kommunallagen är bland annat

Kommunen ska ha en revisionsnämnd och en centralvalnämnd. Ett tillfälligt utskott är ett särskilt beredningsorgan som fullmäktige tillsätter att bereda ärenden som gäller återkallande av en förtroendevalds uppdrag och uppsägning av kommundirektören.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.